Stress

Vanliga tecken på stress

Långvarig stress har blivit en allt mer vanlig orsak till ohälsa och långa sjukskrivningar. Stress är visserligen en naturlig reaktion, det är kroppens sätt att mobilisera energi för att bekämpa eller fly från en fara, till exempel en attack från ett vilt djur, men det är menat som en tillfällig reaktion. I dagens trygga samhälle uppfattar vår hjärna andra saker som faror, till exempel mycket att göra på jobbet, tidsbrist, konflikter, brist på kontroll med mera. Kroppen reagerar på samma sätt som vid fysisk fara men den här typen av upplevda hot går sällan att lösa med kamp eller flykt, och vi har svårt att komma ur stressläget. Långvarig stress utan möjlighet till återhämtning gör många sjuka.

 

När kroppen upplever ett hot gör den sig redo att fysiskt ta itu med det genom att omprioritera energin och funktionerna i kroppen. Stresshormoner som adrenalin, kortisol och noradrenalin utsöndras för att aktivera vissa delar av vår kropp och nedprioritera andra. Pågår det här under en längre tid kommer en rad stressymptom att visa sig. De kan ses som varningssignaler att vi måste åtgärda stressen i våra liv. Det bästa sättet att undvika utmattningssyndrom, stressrelaterade sjukdomar och långa sjukskrivningar är genom att läsa av vår kropps varningssignaler. De signalerna kan variera från person till person men här är några av de vanligaste fysiska och psykiska tecknen på stress.

 

 • Värk i muskler och leder. När man är stressad har man svårt för att slappna av och man spänner musklerna. Det kan orsaka smärta, darrningar och inflammationer i bland annat nacke, axlar, rygg och käkar.

 

 • Huvudvärk och yrsel. Långvarigt spända muskler i den övre delen av kroppen kan leda till huvudvärk, tandgnissel och migrän. Även yrsel kan förekomma då hjärnan inte vet hur den ska tolka de ständigt spända musklernas signaler.

 

 • Problem med mage och matsmältning. Vid stress omprioriterar kroppen energin och en av de funktioner som sätts åt sidan är matsmältningen. Det här kan orsaka en rad problem, som till exempel magont, magkatarr, magsår, gaser, illamående, svullen buk, förstoppning, diarré och IBS (Irritable bowel syndrome).

 

 • Nedsatt immunförsvar. En annan funktion som kroppen nedprioriterar vid stress är immunförsvaret. Det kan resultera i återkommande förkylningar, svårläkta sår och problem med infektioner.

 

 • Högt blodtryck. Ett vanligt symptom på stress är högt blodtryck som i sin tur är en riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom. Stress påverkar även blodfetterna så att risken för hjärt- och kärlsjukdom ökar ytterligare.

 

 • Hjärtklappning. Stress kan göra att hjärtats verksamhet ökar utan att vi gör någon fysisk ansträngning. Det kan upplevas i form av extraslag, rytmrubbningar, bultande hjärta eller hjärtrusningar.

 

 • Sömnproblem. När kroppen är i stressläge prioriteras sömnen bort. Vi får svårt att somna, har sämre djupsömn och vaknar lätt. Något som i sin tur orsakar en konstant trötthet.

 

 • Viktökning. Vid stress höjs kolesterolvärdena och blodsockernivåerna vilket kan resultera i ökad fettlagring och viktuppgång. Det är också vanligt att man tröstar sig med mat och alkohol, vilket också påverkar vikt och hälsa.

 

 • Hudproblem. Vid stress ändras kroppen hormonbalans, bland annat gör den ökade mängden kortisol att hudens körtlar producerar mer fett vilket orsakar finnar och akne. Andra vanliga hudproblem vid stress är utslag, klåda, eksem och herpesutbrott.

 

 • Problem med naglar och hår. Stress kan påverka kroppens näringsupptag och leda till brist på vitaminer och mineraler. Det kan märkas i form av håravfall och sköra naglar.

 

 • Överkänslighet mot ljud och ljus. För att bättre kunna uppmärksamma faror vidgar stressen våra pupiller och skärper hörseln. I vardagen gör det här oss överkänsliga och kan få oss att dra oss undan.

 

 • Minskad sexlust. Fortplantning är inte viktigt när vår hjärna upplever att vi är i fara och därför skickar kroppen ut hormoner som dämpar vår förmåga att ha sex. Det resulterar oftast i minskad sexlust och ibland även impotens. Den ökade halten av stresshormonet kortisol kan även orsaka menstruationsrubbningar hos kvinnor.

 

 • Kognitiva problem. Det ständiga påslaget av stresshormoner påverkar vår hjärna och tillväxten av hjärnceller. Ett vanligt stressymptom är att minnet och koncentrationen försämras. Det blir svårt att läsa och följa med i samtal, vi glömmer ofta saker och vi har svårt att avsluta uppgifter eller att göra flera saker samtidigt.

 

 • Psykiska problem. På samma sätt påverkas vårt humör av stress. Det är vanligt att personer under långvarig stress blir nedstämda, lättirriterade, oroliga, har svårt att uppleva glädje och tillfredställelse, känner hopplöshet och brist på motivation. Även panikångestattacker är vanliga.