Event

Vi är experter på medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering!

Rehabakademin erbjuder samordnad rehabilitering för personer över 18 år med långvarig smärta eller utmattningssyndrom. Rehabiliteringen syftar till en varaktig förändring i hälsotillstånd, välbefinnande och handlingskraft i ditt dagliga liv. Rehabiliteringen sker på vår mottagning i Solna. Landstingstaxa och frikort gäller. Vi har korta väntetider och tar emot nya patienter inom en vecka.

Vi erbjuder också arbetsgivare tjänster inom arbetslivsinriktad rehabilitering, stöd vid arbetsåtergång och arbetsanpassning efter sjukfrånvaro.

Vi är experter på förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete!

Arbetsmiljöakademin erbjuder konsulttjänster inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi utbildar, föreläser, handleder, utreder, reviderar och utvecklar arbetsgrupper. Arbetsplatser med trygga ledare och välfungerande grupper förhindrar onödig ohälsa och ökar hela organisationens prestation.

Vi vänder oss till arbetsgivare och utifrån just era utmaningar skräddarsyr vi gärna insatser.

Kommande event

Öppen grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud

23 May

MediYoga-våren 2019

23 May

Öppen arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud, 2 dagar

11 Sep

Moderna arbetsplatser

12 Sep

Öppen arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud, 2 dagar

18 Sep

Goda exempel på hur verksamheter har lyckats sänka sjukfrånvaron

17 Oct

Öppen arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud, 2 dagar

13 Nov

Rehabilitering-vad en arbetsgivare bör känna till

14 Nov

Öppen arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud, 2 dagar

20 Nov

Att få en god sömn

05 Dec

Öppen arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud, 2 dagar

23 Jan

Öppen arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud, 2 dagar

30 Jan

Nyheter från Arbetsmiljöverket

13 Feb

Organisatorisk och social arbetsmiljö, hur vet du att du har en frisk verksamhet?

12 Mar

Öppen arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud, 2 dagar

19 Mar

Öppen arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud, 2 dagar

26 Mar

KOMMANDE EVENT

01 01 1970
Leg. psykolog/ organisationskonsult Marita Tirén & arbetsmiljökonsult Karin Molander
Öppen grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud

På den här utbildningen får du de kunskaper som behövs för att kunna säkerställa att verksamheten lever upp till de krav som ställs i arbetsmiljölagen. Utbildningen lägger vikt vid ansvarsfrågor och olika roller inom arbetsmiljön. Genom att utbildningen är öppen för både chefer och skyddsombud skapas förutsättningar för dialog och samarbete kring arbetsmiljöarbetet. Under utbildningens gång finns många möjligheter att reflektera och diskutera kring egna erfarenheter.

Utbildningen varvar teori med fallbeskrivningar och grupparbeten. Du får med dig metoder och konkreta verktyg för att kunna bedriva ett praktiskt arbetsmiljöarbete.

Syfte

Erhålla grundläggande kunskaper i arbetsmiljölagstiftningen och förståelse för hur arbetsgivare och skyddsombud och övriga anställda bör samarbeta när det gäller arbetsmiljöfrågor.

Omfattning:1,5 dagar

Datum:  8/5 heldag kl 8.30-16.30 och 23/5 halvdag fm 8.30-12.00

Efter utbildningen ska du:

 • Ha kunskap om arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Kunna identifiera arbetsmiljörisker och känna till hur dessa förebyggs
 • Se sambandet mellan systematiskt arbetsmiljöarbete och förutsättningar för bra arbetsförhållanden
 • Veta var man kan söka mer information om arbetsmiljöfrågor
 • Kunna bedriva ett praktiskt arbetsmiljöarbete i samverkan

 

Utbildningsinnehåll:

 • Grundläggande kunskaper om arbetsmiljölagen och föreskrifter
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Riskinventering, riskbedömning och handlingsplan
 • Arbetsskador och tillbud
 • Roller och samverkan i arbetsmiljöarbetet
 • Fysiska arbetsmiljöfaktorer
 • Belastningsergonomi
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Rehabilitering
 • Alkohol och droger/policy
 • Första hjälpen och krisstöd
 • Hot och våld
 • Ensamarbete