Event

Vi är experter på medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering!

Rehabakademin erbjuder samordnad rehabilitering för personer över 18 år med långvarig smärta eller utmattningssyndrom. Rehabiliteringen syftar till en varaktig förändring i hälsotillstånd, välbefinnande och handlingskraft i ditt dagliga liv. Rehabiliteringen sker på vår mottagning i Solna. Landstingstaxa och frikort gäller. Vi har korta väntetider och tar emot nya patienter inom en vecka.

Vi erbjuder också arbetsgivare tjänster inom arbetslivsinriktad rehabilitering, stöd vid arbetsåtergång och arbetsanpassning efter sjukfrånvaro.

Vi är experter på förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete!

Arbetsmiljöakademin erbjuder konsulttjänster inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi utbildar, föreläser, handleder, utreder, reviderar och utvecklar arbetsgrupper. Arbetsplatser med trygga ledare och välfungerande grupper förhindrar onödig ohälsa och ökar hela organisationens prestation.

Vi vänder oss till arbetsgivare och utifrån just era utmaningar skräddarsyr vi gärna insatser.

Kommande event

DIGITAL ÖPPEN ARBETSMILJÖUTBILDNING FÖR CHEFER OCH SKYDDSOMBUD MED KOPPLINGAR TILL COVID-19

21 Apr

KOMMANDE EVENT

21 04 2021
Karin Molander, senior ergonom och arbetsmiljökonsult
DIGITAL ÖPPEN ARBETSMILJÖUTBILDNING FÖR CHEFER OCH SKYDDSOMBUD MED KOPPLINGAR TILL COVID-19

Arbetsmiljö handlar om allt som påverkar människor på jobbet så som luft, ljud, kemikalier men även ledarskap, kommunikation, stress och möjlighet till återhämtning. Genom att arbeta systematiskt med arbetsmiljön skapas förutsättningar för en säker och effektiv arbetsplats med trivsam arbetsmiljö och mindre risk för konflikter och kränkningar.

På den här utbildningen får deltagaren de kunskaper som behövs för att kunna säkerställa att verksamheten lever upp till de krav som ställs i arbetsmiljölagen. Utbildningen lägger vikt vid ansvarsfrågor och olika roller inom arbetsmiljön. Genom att utbildningen är öppen för både chefer och skyddsombud skapas förutsättningar för dialog och samarbete kring arbetsmiljöarbetet. Under utbildningens gång finns många möjligheter att reflektera och diskutera kring egna erfarenheter. Utbildningen varvar teori med fallbeskrivningar och grupparbeten. Deltagaren får med sig metoder och konkreta verktyg för att kunna bedriva ett praktiskt arbetsmiljöarbete samt intyg.

Omfattning: 2 heldagar
Datum och tid: 14/4 + 21/4, kl 08.30-16.30

Syfte: Erhålla grundläggande kunskaper i arbetsmiljölagstiftningen och förståelse för hur arbetsgivare och skyddsombud och övriga anställda bör samarbeta när det gäller arbetsmiljöfrågor.

Efter utbildningen ska deltagaren:
• Ha kunskap om arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete
• Kunna identifiera arbetsmiljörisker och känna till hur dessa förebyggs
• Se sambandet mellan systematiskt arbetsmiljöarbete och förutsättningar för bra arbetsförhållanden
• Veta var man kan söka mer information om arbetsmiljöfrågor
• Kunna bedriva ett praktiskt arbetsmiljöarbete i samverkan

Utbildningsinnehåll:
• Vad vinner vi på att arbeta med arbetsmiljöfrågor? Grundläggande kunskaper om arbetsmiljölagen och föreskrifter
• Vad innebär systematiskt arbetsmiljöarbete generellt samt vid Covid-19?
• Vad innebär det att göra en riskbedömning av arbetsmiljön? Särskilda riskbedömningar för eventuella arbetstagare i riskgrupper pga Covid-19
• Vad menas med arbetsskador och tillbud? Hur ska jag som chef agera om det blir aktuellt?
• Roller i arbetsmiljöarbetet: chef och skyddsombud
• Belastningsergonomi, arbetsmiljön vid hemarbete, vems ansvar?
• Fysisk arbetsmiljö
• Organisatorisk och social arbetsmiljö: Hur upptäcker jag utifrån min roll risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?
Vad kan jag göra när mina medarbetare/kollegor signalerar stress? Vad gör jag när någon har blivit utsatt för kränkande särbehandling?
• Arbetsanpassning och rehabilitering, vad man bör känna till utifrån sin roll
• Alkohol och droger/policy
• Första hjälpen och krisstöd
• Hot och våld
• Ensamarbete

Gå till sidan