Event

Vi är experter på medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering!

Rehabakademin erbjuder samordnad rehabilitering för personer över 18 år med långvarig smärta eller utmattningssyndrom. Rehabiliteringen syftar till en varaktig förändring i hälsotillstånd, välbefinnande och handlingskraft i ditt dagliga liv. Rehabiliteringen sker på vår mottagning i Solna. Landstingstaxa och frikort gäller. Vi har korta väntetider och tar emot nya patienter inom en vecka.

Vi erbjuder också arbetsgivare tjänster inom arbetslivsinriktad rehabilitering, stöd vid arbetsåtergång och arbetsanpassning efter sjukfrånvaro.

Vi är experter på förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete!

Arbetsmiljöakademin erbjuder konsulttjänster inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi utbildar, föreläser, handleder, utreder, reviderar och utvecklar arbetsgrupper. Arbetsplatser med trygga ledare och välfungerande grupper förhindrar onödig ohälsa och ökar hela organisationens prestation.

Vi vänder oss till arbetsgivare och utifrån just era utmaningar skräddarsyr vi gärna insatser.

Kommande event

Webbinarium- När du behöver hjälp med att få ordning på ditt systematiska arbetsmiljöarbete- 28/10- 2020

28 Oct

Utbildening- UNIVERSELLT UTFORMADE ARBETSPLATSER (UUA)- 4/11-2020

04 Nov

Frukostseminarium- Arbetsförmågebedömning – när, var och hur?- 11/11-2020

11 Nov

Frukostseminarium- Sömnens påverkan på den egna hälsan och på företagets produktivitet- 25/11-2020

25 Nov

Kort föreläsning & prova på pass- MediYoga- 2/12-2020

02 Dec

ARBETSMILJÖUTBILDNING FÖR CHEFER OCH SKYDDSOMBUD- 3 & 10/12-2020

03 Dec

Utbildning- REHABILITERING OCH ARBETSANPASSNING 8/12-2020

08 Dec

ARBETSMILJÖUTBILDNING FÖR CHEFER OCH SKYDDSOMBUD- 3 & 10/12-2020

10 Dec

KOMMANDE EVENT

28 10 2020
Karin Molander, ergonom/arbetsmiljökonsult
Webbinarium- När du behöver hjälp med att få ordning på ditt systematiska arbetsmiljöarbete- 28/10- 2020

Att ha ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är en av framgångsfaktorerna för att nå
friska arbetsplatser. Med ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan risker och brister upptäckas innan
det inträffar olyckor eller att någon drabbas av ohälsa.

Vid det här frukostseminariet beskriver vi hur vår metod kan stötta din organisation att göra rätt
saker i arbetsmiljöarbetet.

Vad får du med dig?
• Under seminariet får du möjlighet att fylla i en övergripande checklista för att få koll på ert systematiska arbetsmiljöarbete.
• Du får en avstämning om allt är på plats eller om ni har åtgärder att göra.
• De arbetsuppgifter som checklistan visar att ni behöver utföra kan skrivas ner i en handlingsplan som sedan ligger till grund för ert fortsatta arbetsmiljöarbete.

Välkommen till vårt kostnadsfria webbinarium för personer som arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Kl 08.00-09.00

Gå till sidan