Event

Vi är experter på medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering!

Rehabakademin erbjuder samordnad rehabilitering för personer över 18 år med långvarig smärta eller utmattningssyndrom. Rehabiliteringen syftar till en varaktig förändring i hälsotillstånd, välbefinnande och handlingskraft i ditt dagliga liv. Rehabiliteringen sker på vår mottagning i Solna. Landstingstaxa och frikort gäller. Vi har korta väntetider och tar emot nya patienter inom en vecka.

Vi erbjuder också arbetsgivare tjänster inom arbetslivsinriktad rehabilitering, stöd vid arbetsåtergång och arbetsanpassning efter sjukfrånvaro.

Vi är experter på förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete!

Arbetsmiljöakademin erbjuder konsulttjänster inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi utbildar, föreläser, handleder, utreder, reviderar och utvecklar arbetsgrupper. Arbetsplatser med trygga ledare och välfungerande grupper förhindrar onödig ohälsa och ökar hela organisationens prestation.

Vi vänder oss till arbetsgivare och utifrån just era utmaningar skräddarsyr vi gärna insatser.

Kommande event

MediYoga

26 Sep

Kontorsergonomi- öppen utbildning

03 Oct

MediYoga

03 Oct

MediYoga

10 Oct

Goda exempel på hur verksamheter har lyckats sänka sjukfrånvaron

17 Oct

Öppen KRISUTBILDNING för chefer och HR

23 Oct

MediYoga

24 Oct

Öppen arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud, 2 dagar

13 Nov

Rehabilitering-vad en arbetsgivare bör känna till

14 Nov

Öppen arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud, 2 dagar

20 Nov

Att få en god sömn

05 Dec

Öppen arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud, 2 dagar

23 Jan

Öppen arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud, 2 dagar

30 Jan

Nyheter från Arbetsmiljöverket

13 Feb

Organisatorisk och social arbetsmiljö, hur vet du att du har en frisk verksamhet?

12 Mar

Öppen arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud, 2 dagar

19 Mar

Öppen arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud, 2 dagar

26 Mar

KOMMANDE EVENT

26 09 2019
Rafaela Voss, lic. mediyogainstruktör, leg sjukgymnast specialist i smärta
MediYoga

Vad är MediYoga?

MediYoga är en terapeutisk yogaform, som används inom svensk hälso-och sjukvård, inspirerad från Kundaliniyoga med inslag av Ayurveda och Traditionell Kinesisk Medicin. Kärnan i MediYoganär att skapa ökad balans fysiskt, mentalt och emotionellt.

MediYogan är en form av träning av kroppsmedvetandet, en helhetsträning som stillar sinnet och balanserar kroppens nerv-och hormonsystem men som också bidrar till ökad rörlighet, flexibilitet och styrka. MediYogan har inte bara fokus enbart på det fysiologiska utan på alla aspekter, människan som energivarelse, helheten. MediYoga är utvecklat utifrån vetenskapliga studier.

För vem?

Inga förkunskaper behövs. Riktar sig till vuxna.

Datum, pris

6 tillfällen, kl. 16:00-17:00: 12/9, 19/9, 26/9, 3/10, 10/10, 24/10

Plats: Rehabakademin, Korta gatan 9, Solna Strand

Kostnad: 1600 kr för 6 tillfällen.

För mer info: info@rehabakademin.se