Event

Vi är experter på medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering!

Rehabakademin erbjuder samordnad rehabilitering för personer över 18 år med långvarig smärta eller utmattningssyndrom. Rehabiliteringen syftar till en varaktig förändring i hälsotillstånd, välbefinnande och handlingskraft i ditt dagliga liv. Rehabiliteringen sker på vår mottagning i Solna. Landstingstaxa och frikort gäller. Vi har korta väntetider och tar emot nya patienter inom en vecka.

Vi erbjuder också arbetsgivare tjänster inom arbetslivsinriktad rehabilitering, stöd vid arbetsåtergång och arbetsanpassning efter sjukfrånvaro.

Vi är experter på förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete!

Arbetsmiljöakademin erbjuder konsulttjänster inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi utbildar, föreläser, handleder, utreder, reviderar och utvecklar arbetsgrupper. Arbetsplatser med trygga ledare och välfungerande grupper förhindrar onödig ohälsa och ökar hela organisationens prestation.

Vi vänder oss till arbetsgivare och utifrån just era utmaningar skräddarsyr vi gärna insatser.

Kommande event

Öppen grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud (6/2 och 20/2)

20 Feb

Är det värt att riskera att dö för jobbet?

21 Feb

Tre dagars öppen utbildning -att hantera stress som chef, dag1

07 Mar

Hur systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) påverkar arbetsmiljön

21 Mar

Tre dagars öppen utbildning-att hantera stress som chef, dag 2

21 Mar

De “nya” rehabiliteringsreglerna

02 Apr

Tre dagars öppen utbildning-att hantera stress som chef, dag 3

04 Apr

Effekter av olika typer av arbetsplatser (eget rum, kontorslandskap och aktivitetsbaserat)

11 Apr

Hur vet du att du har en frisk verksamhet?

25 Apr

Öppen grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud

08 May

Fem Friskfaktorer som förebygger psykisk ohälsa på arbetsplatsen

09 May

Bättre att göra något än ingenting alls!

16 May

Öppen grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud

23 May

KOMMANDE EVENT

20 02 2019
Arbetsmiljökonsult Karin Molander & leg psykolog och organisationskonsult Marita Tirén
Öppen grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud (6/2 och 20/2)

Arbetsmiljö handlar om allt som påverkar människor på jobbet så som luft, ljud, kemikalier men även ledarskap, kommunikation, stress och möjlighet till återhämtning. Genom att arbeta systematiskt med arbetsmiljön skapas förutsättningar för en säker och effektiv arbetsplats med trivsam arbetsmiljö och mindre risk för konflikter och kränkningar.

På den här utbildningen får du de kunskaper som behövs för att kunna säkerställa att verksamheten lever upp till de krav som ställs i arbetsmiljölagen. Utbildningen lägger vikt vid ansvarsfrågor och olika roller inom arbetsmiljön. Genom att utbildningen är öppen för både chefer och skyddsombud skapas förutsättningar för dialog och samarbete kring arbetsmiljöarbetet. Under utbildningens gång finns många möjligheter att reflektera och diskutera kring egna erfarenheter.

Utbildningen varvar teori med fallbeskrivningar och grupparbeten. Du får med dig metoder och konkreta verktyg för att kunna bedriva ett praktiskt arbetsmiljöarbete.

Omfattning

1,5 dagar

Datum: 6/2- 2019 heldag kl 8.30-16.30 + 20/2-2019 halvdag fm kl 8.30-12.00

Syfte

Erhålla grundläggande kunskaper i arbetsmiljölagstiftningen och förståelse för hur arbetsgivare och skyddsombud och övriga anställda bör samarbeta när det gäller arbetsmiljöfrågor.

Mål

Efter utbildningen ska du:

 •  Ha kunskap om arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete
 •  Kunna identifiera arbetsmiljörisker och känna till hur dessa förebyggs
 •  Se sambandet mellan systematiskt arbetsmiljöarbete och förutsättningar för bra arbetsförhållanden
 •  Veta var man kan söka mer information om arbetsmiljöfrågor
 •  Kunna bedriva ett praktiskt arbetsmiljöarbete i samverkan

Utbildningsinnehåll

 •  Grundläggande kunskaper om arbetsmiljölagen och föreskrifter
 •  Systematiskt arbetsmiljöarbete
 •  Riskinventering, riskbedömning och handlingsplan
 •  Arbetsskador och tillbud
 •  Roller och samverkan i arbetsmiljöarbetet
 •  Fysiska arbetsmiljöfaktorer
 •  Belastningsergonomi
 •  Organisatorisk och social arbetsmiljö
 •  Rehabilitering
 •  Alkohol och droger/policy
 •  Första hjälpen och krisstöd
 •  Hot och våld
 •  Ensamarbete

Utbildare är seniora arbetsmiljökonsulter. Utbildningen sker i grupp om 5-20 deltagare. Minimiantal för genomförande är 5 deltagare.

Pris

Totalt 5500 kr ex moms per person och i priset ingår intyg och fika ej lunch. Anmälan är bindande. Om du själv får förhinder kan du överlåta din plats till en kollega.

För mer information och anmälan:

Jessica Ulvhag, kundansvarig, jessica.ulvhag@arbetsmiljoakademin.nu , tel. 070-810 48 17