Event

Vi är experter på medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering!

Rehabakademin erbjuder samordnad rehabilitering för personer över 18 år med långvarig smärta eller utmattningssyndrom. Rehabiliteringen syftar till en varaktig förändring i hälsotillstånd, välbefinnande och handlingskraft i ditt dagliga liv. Rehabiliteringen sker på vår mottagning i Solna. Landstingstaxa och frikort gäller. Vi har korta väntetider och tar emot nya patienter inom en vecka.

Vi erbjuder också arbetsgivare tjänster inom arbetslivsinriktad rehabilitering, stöd vid arbetsåtergång och arbetsanpassning efter sjukfrånvaro.

Vi är experter på förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete!

Arbetsmiljöakademin erbjuder konsulttjänster inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi utbildar, föreläser, handleder, utreder, reviderar och utvecklar arbetsgrupper. Arbetsplatser med trygga ledare och välfungerande grupper förhindrar onödig ohälsa och ökar hela organisationens prestation.

Vi vänder oss till arbetsgivare och utifrån just era utmaningar skräddarsyr vi gärna insatser.

Kommande event

Öppen KRISUTBILDNING för chefer och HR

23 Oct

MediYoga

24 Oct

Kurs i MediYoga

07 Nov

Öppen arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud, 2 dagar

13 Nov

Rehabilitering-vad en arbetsgivare bör känna till

14 Nov

Kurs i MediYoga

14 Nov

Öppen arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud, 2 dagar

20 Nov

Kurs i MediYoga

21 Nov

Kurs i MediYoga

28 Nov

Kurs i MediYoga

04 Dec

Att få en god sömn

05 Dec

Kurs i MediYoga

12 Dec

Öppen arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud, 2 dagar

23 Jan

Öppen arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud, 2 dagar

30 Jan

Nyheter från Arbetsmiljöverket

13 Feb

Organisatorisk och social arbetsmiljö, hur vet du att du har en frisk verksamhet?

12 Mar

Öppen arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud, 2 dagar

19 Mar

Öppen arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud, 2 dagar

26 Mar

KOMMANDE EVENT

23 10 2019
Seniora arbetsmiljökonsulter
Öppen KRISUTBILDNING för chefer och HR

Kriser kan uppkomma på alla arbetsplatser, så som vid en brand, varumärkes skador, plötsliga dödsfall, förskingring av pengar, rån med mera. Arbetsgivaren har ett ansvar för att ha en organisation för att hantera dessa situationer. Denna kan se olika ut men man behöver vara förberedd på olika typer av händelser och ha kunskap om hur man ska ta hand om sin personal och sin verksamhet.

Arbetsmiljöakademin erbjuder en öppen halvdagsutbildning för chefer och HR med syfte att ge teoretisk grund och kunskaper om omedelbart omhändertagande och lagens krav på arbetsgivaren vid kriser.

Omfattning: Halvdag

Var: I Arbetsmiljöakademins lokaler, Korta Gatan 9, 2 tr Solna Strand

Datum och tid: 23/10–2019 kl 09.00-12.00

Innehåll:

 • Vad är en kris?
 • Hur reagerar människor i kriser?
 • Senare reaktioner efter kris
 • Emotionell förstahjälpen
 • När tar man hjälp utifrån?
 • Debriefing/avlastningssamtal
 • Lagkrav:
  • Första hjälpen och Krisstöd AFS 1999:7
  • Våld och Hot AFS 1993:2
  • Ensamarbete AFS 1982:3

Utbildare är senior arbetsmiljökonsult. Utbildningen sker i grupp om 5–20 deltagare. Minimiantal för genomförande är 5 deltagare. Utbildare är seniora arbetsmiljökonsulter. Anmälan är bindande. Om du själv får förhinder kan du överlåta din plats till en kollega. För mer information kontakta kundansvarig, Jessica Ulvhag Jessica.ulvhag@arbetsmiljoakademin.nu

Gå till sidan