Så här tycker våra patienter om vår rehabilitering

Vi på Rehabakademin vill hjälpa dig till ett bättre liv. Därför erbjuder vi samordnad rehabilitering för dig som är över 18 år och drabbad av långvarig smärta eller utmattningssyndrom. Rehabiliteringen syftar till att ge en varaktig förändring i ditt hälsotillstånd och ditt välbefinnande samt att ge dig mer handlingskraft i ditt dagliga liv. För att kunna ge dig en samordnad bedömning och en effektiv rehabilitering består vårt team av läkare, psykologer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter som alla jobbar mot det gemensamma målet att du ska må bättre.

För att ta reda på hur vi lyckas med att hjälpa dig och våra andra patienter på bästa möjliga sätt, och för att kunna ge er en ännu bättre service framöver, har vi frågat de som har sökt hjälp hos oss om hur de har upplevt vårt bemötande och rehabilitering. Här nedanför kan du se resultaten av undersökningen. Vi är glada att se att det stöd som vi erbjuder har en så bra effekt och det uppmuntrar oss att ge dig, och alla andra som kommer till oss, ett ännu bättre bemötande och rehabilitering.

 

Patientnöjdhet

Det är väldigt viktigt för oss att du som söker hjälp hos Rehabakademin får ett personligt, respektfullt och professionellt bemötande när du kommer till oss. Därför har vi frågat 229 av våra patienter hur de har upplevt vår service. Vi ställde ett antal frågor om hur nöjda de var med bemötandet de fick. De fick besvara frågorna med en skala på 1-4, där 1 motsvarar missnöjd och 4 är mycket nöjd. Här är resultateten av vår kundnöjdhetsunderökning.

 

Hur nöjd är du med personalens bemötande av dig?

Resultat: 3,9/4,0 (98 procent nöjda patienter)

Vår ambition är att alla patienter ska uppleva sig personligt och professionellt bemötta – hur har vi levt upp till det?

Resultat: 3,9/4,0 (98 procent nöjda patienter)

Hur delaktig upplever du att du fått vara i upplägget av din rehabilitering?

Resultat: 3,5/4,0 (88 procent nöjda patienter)

Hur nöjd är du med resultatet av din rehabilitering?

Resultat: 3,6/4,0 (90 procent nöjda patienter)

Vår ambition är att vi ska bidra med kunskap och verktyg för att du ska kunna hantera din vardag bättre – hur har vi levt upp till det?

Resultat: 3,7/4,0 (93 procent nöjda patienter)

Skulle du rekommendera andra i liknande situation att komma till Rehabakademin?

Resultat: 96 procent svarade ja.

 

Rehabiliteringens effekt

När du som är drabbad av utmattning eller långvarig smärta kontaktar oss för att få hjälp gör vi en bedömning av din hälsosituation, förmåga och funktion. Utifrån den teambedömningen tar vi fram en åtgärdsplan som oftast innebär att vi erbjuder dig att gå ett rehabiliteringsprogram hos oss. Hur det rehabiliteringsprogrammet ser ut beror på vilka behov du har men det är alltid inriktat på att du ska återfå och träna upp funktioner som sömn, rörelseförmåga, sinnesfunktioner och uthållighet samt att du ska kunna få en bra och balanserad sinnesstämning. Programmet syftar också till att du ska kunna öka din förmåga, handlingskraft och ditt engagemang när det kommer till dina vardagliga aktiviteter, arbete, försörjning och din familj.

Vi har frågat mellan 75 och 103 patienter hur de har upplevt att rehabiliteringen har påverkat deras livssituation och livskvalitet. Frågorna handlade om en skattning av hur rehabiliteringen förbättrat bland annat långvarig smärta, utmattning, ångest och depression.

 

Resultaten

 

Ångest och depression vid långvarig smärta före och efter rehabilitering

HAD (Hospital Anxiety and Depression Scale) mäter ångest och depression

 

Ångest och depression vid utmattningssyndrom före och efter rehabilitering

HAD (Hospital Anxiety and Depression Scale) mäter ångest och depression.

 

Skattning av livskvalitet vid långvarig smärta och utmattningssyndrom före och efter rehabilitering

EQ5D som är ett instrument för att mäta hälsa och hälsorelaterad livskvalitet.

 

 

Skattning av påverkan av livssituation vid långvarig smärta före och efter rehabilitering

ÖMPSQ (Örebro Musculoskeletal Pain Screening Questionnaire)

 

 

Skattning av grad av utmattningssyndrom före och efter rehabilitering

SMBQ (Shirom-Melamed Burnout Questionnaire) som används för att undersöka utmattning.

 

Sammanfattning av undersökningen

Det gläder oss att se att de som kommer till oss känner sig väl bemötta och att den rehabilitering vi erbjuder verkligen hjälper våra patienter till ett bättre liv med mindre smärta och utmattning samt till en högre livskvalitet. Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra våra tjänster för att kunna erbjuda en så effektiv rehabilitering som möjligt.

Ett stort tack till alla patienter som har medverkat i vår undersökning. Vi kommer fortsätta att göra er minst lika nöjda och välmående i fortsättningen.

Vi på Rehabakademin är specialister på långvarig smärta och utmattning. Vi erbjuder rehabilitering vid långvarig smärta och/eller utmattningssyndrom och vi arbetar i enlighet med de evidensbaserade riktlinjer som finns för de problemen. Rehabiliteringen sker på vår mottagning i Solna. Landstingstaxa och frikort gäller. Vi har korta väntetider och tar emot nya patienter inom en vecka. Lider du av långvarig smärtproblematik eller utmattningssyndrom kan du även själv skicka in en egen remiss via vår hemsida.

 

Välkommen till oss!