Nu får Scandinavian Biogas äntligen hjälp med alla sina behov

Scandinavian Biogas Fuels är en av de största biogasproducenterna i Norden. Med både kontor och anläggningar i Sverige, Norge och Korea dyker det upp många olika behov när det kommer till hälsa och rehabilitering. För Margitha Remkell som är HR-chef på företaget, har det varit en utmaning att hitta en samlad lösning för alla de olika behoven. I Rehabakademin/Arbetsmiljöakademin har hon hittat den partner som de letat efter och nu flyter allting smidigt när det kommer till att hitta alla de lösningar som de behöver.

 

En hälsopartner som knyter ihop säcken

När Margitha började på Scandinavian Biogas Fuels för två år sedan vände sig företaget till flera olika instanser för att lösa de olika behoven, och de hoppades att de skulle hitta rätt varje gång som de behövde hjälp. De samarbetade även med en företagshälsovård som inte riktigt kunde möta de behov som fanns. Vändpunkten kom när Margitha kom i kontakt medRehabakademin/Arbetsmiljöakademin i samband med rehabiliteringen av en långtidssjukskriven anställd.

 

Jag undrade hur någon kunde vara sjukskriven så länge utan att det hände någonting, så jag började ta reda på hur vi skulle kunna få den anställde tillbaka i arbete. Kontakten med Rehabakademin/Arbetsmiljöakademin kom när den sjukskrivne blev remitterad till dem av sin läkare. Då kom jag i kontakt med dem och fick ett mycket gott intryck. När den anställde var klar med sin behandling kände jag att det här är någonting som vi ska fortsätta med. Vi inledde ett närmare samarbete med Rehabakademin/Arbetsmiljöakademin, och det har vi haft nu i två år.

 

Det Margitha uppskattar med Rehabakademin/Arbetsmiljöakademin är att de har så mycket under sitt paraply, att de arbetar med många olika saker, något de har fått mycket nytta av under samarbetet. Förutom rehabiliteringen vid sjukskrivningar har Scandinavian Biogas Fuels även bytt företagshälsovård och samarbetar nu med Qurant, som är ett av företagen under Rehabakademin/Arbetsmiljöakademins paraply. Rehabakademin/Arbetsmiljöakademin har också gjort en nulägesanalys av arbetsmiljön med återrapportering, och man planerar även att ha olika utbildningar tillsammans, till exempel HLR och brandövningar.

 

Så fort det är någonting jag behöver så hör jag av mig till dem, och det fixar sig alltid. Vi har ju både industrianläggningar och kontor, och vi har många olika behov. Den säcken kunde knytas ihop av Rehabakademin/Arbetsmiljöakademin. De är väldigt smidiga och hittar alltid lösningar åt oss. De har varit fantastiska och har tagit fram bra koncept åt oss. Alla jag varit i kontakt med där är bra.

 

Ett samarbete som bygger på tillgänglighet, smidighet och kompetens

Det Margitha uppskattar mest i en hälsopartner är tillgänglighet och kompetens. Det, och mycket mer, har hon nu hittat i samarbetet med Rehabakademin/Arbetsmiljöakademin.

Det värsta jag vet är att behöva jaga någon för att få den hjälp jag behöver. En partner måste vara tillgänglig, och självklart ha kompetens och kunskap inom de områden som vi behöver. Dessutom behöver partnern visa förståelse och smidighet. Hos Rehabakademin hittar vi allt det där. De har kompetensen och är alltid tillgängliga, men de har även viljan. De ser oss inte bara som en kund i mängden, man känner sig speciell. Vi känner oss som en viktig kund för dem och vi har ett bra samarbete där vi alltid hittar lösningar.

 

Ett samarbete som kommer att fortsätta och med all säkerhet även att växa och fördjupas.

En annan sak jag uppskattar med Rehabakademin/Arbetsmiljöakademin är att de också vill ta sig framåt, och hela tiden bli större och bättre.