Arbetsmiljö

# Me too – ett år senare

Det började i USA och spred sig över världen. I Sverige har många grupper vittnat om olika kränkningar här kan nämnas ett axplock av alla de upprop som började:

#tystnadtagning – kvinnliga skådespelare, #medvilkenrätt – kvinnor i juristbranschen, #vardeljus – anställda och frivilliga inom Svenska kyrkan, #givaktochbitihop – kvinnor inom svenska försvaret, #nustickerdettill – vårdanställda, #lättaankar – kvinnliga sjömän och sjöbefälsstuderande, #utantystnadsplikt – kvinnliga läkare

Uppropen visar på att problemet finns inom alla verksamheter.

Vad har hänt ett år senare? Det är nu mer känt att man som arbetsgivare tydligt måste redovisa att alla former av kränkningar är förbjudna. och att man ska informera om vad den som är anställd ska göra om känner sig utsatt.

En utgångspunkt för att förebygga risker för kränkande särbehandling är att arbetsgivaren i första hand ser över de organisatoriska förhållandena på arbetsplatsen. Det handlar om hur man organiserar sin verksamhet, hur man samarbetar och kommunicerar samt hur arbetet leds. Krav som ställs på organisationen från omgivningen och som inte har kunnat hanteras på ett bra sätt kan öka risken för kränkande särbehandling.

Vad ska du som arbetsgivare göra?

  • Du ska se till att det finns rutiner som beskriver vad man anställd ska göra om känner sig utsatt.
  • Du ska se till att chefer med personalansvar har kunskap om hur de ska förebygga och agera om någon känner sig kränkt.
  • När du får veta att någon känner sig kränkt ska du utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar.
  • Du ska se till att den som känner sig kränkt och andra inblandade får det stöd den behöver

 

Arbetsmiljöakademin tjänster inom området kränkningar och trakasserier:

  • Utredningar i samband med kränkningar och trakasserier – vi har bl a kompetens i Fakta undersökningsmetoden och organisatorisk och social kartläggning.
  • Utbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Stöd i arbete med värdegrund och kommunikation i arbetsgruppen
  • Stöd vid framtagande av de rutiner som behövs kring kränkande särbehandling /trakasserier