Stress

Förebygg och behandla stress med motion

Att motion är bra för hälsan och välmåendet är klart konstaterat vid det här laget. Vill man aktivt påverka sitt mående och sin ork är att röra på sig bland det bästa man kan göra. Nu visar allt mer forskning att motion inte bara är bra för kroppen, utan även för vår psykiska hälsa.

 

Stress, stressrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa blir allt vanligare och är i dag en av de största orsakerna till långtidssjukskrivningarna. Läkarvetenskapen har därför börjat titta allt mer på vilka sätt man kan förebygga stress och metoder för att behandla stressens skadeverkningar. Allt fler försök och studier visar att aerob träning, löpning, simning, cykling, rodd m.m. är framgångsrikt både för att förebygga och behandla stress. Här är orsakerna varför.

 

Motion motverkar stressens skadeverkningar

Det sker mycket i kroppen när vi är stressade; stresshormoner frigörs, kroppens funktioner och energi omprioriteras och omfördelas så att visa funktioner blir förhöjda medan andra går på sparlåga. Det här är bara för att lösa kortvariga och akuta hot, stannar kroppen i ett långvarigt stressläge kan det leda till flera olika slags sjukdomar och hälsoproblem. Motion har den effekten att den motverkar många av de skadliga stresseffekterna.

 

Stress höjer blodtrycket och blodfetterna samt ger ojämna blodsockernivåer. Motion sänker och stabiliserar de här nivåerna.

 

Stress försämrar immunförsvaret. Motion stärker det och ger oss mer motståndskraft mot påfrestningar och infektioner.

 

Stress höjer nivåerna av hormonet kortisol och ständigt förhöjda halter kan leda till bukfetma, diabetes typ 2, minskad motståndskraft mot infektioner, koagulationsstörningar som blodproppar och till depression. Kortisolnivån stiger även vid träning men regelbunden motion gör att kroppen blir bättre på att snabbt sänka nivån igen och hålla den stabil, vilket gör oss allmänt mer stresståliga.

 

Stress försämrar våra kognitiva funktioner som minne och koncentrationsförmåga. Motion ökar blodflödet till hjärnan och stärker dess funktioner.

 

 

Motion frigör kroppens egna antidepressiva medel

Långvarig stress och kontinuerligt förhöjda nivåer av stresshormoner orsakar inte bara försämrade kognitiva funktioner, det kan i längden även leda till nedstämdhet, ångest och depression. Inom sjukvården har man märkt att ångest och nedstämdhet minskar vid motion och flera sjukhus använder bland annat löpträning för att behandla depressioner. De exakta kopplingarna hur motion hjälper vid psykisk ohälsa är ännu inte helt kända men det ökade blodflödet till hjärnan är förmodligen en orsak. Man har även märkt att träning har en positiv effekt på hjärnans elektriska aktivitet. Ytterligare en orsak är att fysisk aktivitet får kroppen att utsöndra endorfiner, ett hormon som bland annat dämpar smärta, stimulerar immunförsvaret och kroppens läkningsprocesser samt skapar fysiskt välbehag och lyckokänslor.

 

Motion främjar återhämtning

Ett av problemen med kronisk stress är att vi inte får möjlighet till den återhämtning vi behöver, till exempel på grund av sömnproblem och svårigheter att slappna av. Regelbunden motion främjar sömnen men den hjälper oss även att snabbare hitta vår balans och vilonivå. Överlag så leder fysisk ansträngning till att vi får det lättare för att ta det lugnt och vila.

 

Motion för med sig positiva sidoeffekter

De flesta motionsformer kan göras i sällskap med andra och socialt umgänge har visat sig ha bra effekter mot stress. Att ha roligt ihop med andra flyttar även tankarna till det positiva som händer i stunden. Umgänget stärker även det sociala nätverket som har en skyddande effekt mot krävande situationer i livet. Studier visar att naturupplevelser är bra för kropp och själ, och att de ger en avstressande effekt. Många motionsformer, som till exempel löpning, skidåkning m.m. går att utföra i naturen för en extra avstressande effekt.