ArbetsmiljöErgonomi
för- och nackdelar med distansarbete

För-och nackdelarna med distansarbete

Allt fler arbetar på distans. Även om den rådande pandemin har gjort så att många jobbar hemifrån så verkar det som om distansarbetet är här för att stanna även när världen återgår till det normala. Det är ett flexibelt arbetssätt som har många fördelar både för de anställda och för arbetsgivarna. Men det dyker även upp många frågor och utmaningar. Inte minst vad det gäller arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet.

Vi ska titta på hur distansarbete påverkar vår hälsa, effektivitet, stress, arbetsmiljö, samt vilka utmaningar distansarbetet för med sig.

 

Fördelarna med distansarbete

Den rådande pandemin har även blivit ett enormt jobba hemifrån-experiment. Det har gjort att det har blivit möjligt att mäta och utvärdera vad som händer när många börjar jobba hemifrån. På vilket sätt påverkas produktiviteten? Hur mår de anställda när de inte är på kontoret? Finns det en fungerande kommunikation? Hur påverkas den psykosociala arbetsmiljön? Vi börjar med att titta på de positiva effekterna med distansarbete.

 • De som jobbar på distans blir mer produktiva och effektiva. En studie vid Stanford University som undersökte distansarbete visade att de medarbetare som jobbade hemifrån var 13,5 % mer effektiva och 9 % mer engagerade. De hade även färre sjukdagar och högre arbetstillfredsställelse. En annan studie från Airtasker visade att distansarbetare arbetade 1,4 dagar mer per månad, samt hade mer produktiv arbetstid per dag. I en undersökning från Statistica uppgav 73 % att de känner sig mer effektiva när de jobbar på distans. Orsaken till att de som distansarbetar blir mer produktiva är enligt de anställda själva att de tycker att kontoret är en distraherande arbetsmiljö. Möten, distraktioner, problem, byråkrati m.m. kommer i vägen för arbetsuppgifterna. Men i hemmet går det att fokusera och arbeta ostört.

 

 • De som jobbar på distans säger att de får en bättre balans mellan arbete och fritid. De sparar in restid som kan användas till annat. Det blir också lättare att hinna med dagliga göromål och sysslor. Det går att planera arbetsuppgifterna runt familj och åtaganden istället för tvärtom.

 

 • I hemmet går det att skapa en personlig, bekväm och lugn arbetsplats där det är lätt att koncentrera sig. Det känns mysigare och mer avslappnat att arbeta hemifrån. Att kunna ge sin arbetsmiljö en personlig prägel är dessutom kopplat till högre produktivitet.

 

 • Distansarbete gör det lättare att matcha kompetens med arbetsgivare när den geografiska placeringen inte längre är ett hinder. Arbetsgivarna får fler talanger att välja mellan, och det blir lättare för arbetssökande att hitta ett jobb som de verkligen trivs med.

 

 • Det blir mer kostnadseffektivt med distansarbete. Den som jobbar hemifrån slipper att jobbpendla, gå ut och äta lunch m.m. Arbetsgivaren får ett minskat behov av lokaler och underhåll m.m.

Nackdelar med distansarbete

Medan distansarbete nu har visat sig ha många fördelar för alla inblandade har jobba hemifrån-experimentet även hittat många problem. Att inte ha tydliga strukturer eller kontakt med sitt arbete kan föra med sig nya former av stress och arbetsmiljöproblem.

 • Enligt de anställda själva så blir det svårare att koppla bort jobbet vid distansarbete. Arbetstid och fritid flyter ihop så att man aldrig är ledig ordentligt. Friheten i att kunna jobba hemma slår över i en till en oförmåga att logga ut från arbetsuppgifterna. Det blir vanligare att jobba över utan orsak.

 

 • De som distansarbetar upplever en känsla av ensamhet och isolation när det dagliga umgänget med kollegorna försvinner eller blir digitalt. Den psykosociala arbetsmiljön drabbas när den sociala samvaron försvinner. En känsla av sammanhang (KASAM) gör det lättare att tackla stressfulla situationer, men det blir svårt att upprätthålla den känslan vid distansarbete. (Du kan läsa mer om KASAM vid distansarbete här).

 

 • Det uppstår ofta en oro över att missa karriärmöjligheter, chanser till nätverkande och kompetensutveckling när man inte träffar sina chefer och kollegor. De som arbetar på distans känner sig ofta osedda och bortglömda.

 

 • Bristen på direkt ledarskap och stöd från kollegorna kan skapa osäkerhet och otrygghet. Det kan uppstå stress när det inte finns klara riktlinjer för distansarbete, och arbetet känns otydligt.

 

 • De som jobbar hemifrån har sällan ergonomiska kontorsmöbler och hamnar lätt i dåliga arbetsställningar. Dessutom tar distansarbetare färre pauser när rutinerna med fikapauser, prat med kollegor m.m. försvinner. Det är lätt att fastna hela dagen vid datorn i en osund arbetsställning.

 

 • Arbetsgivaren får problem med att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete när medarbetarna sitter på olika platser. Det blir svårt att granska, åtgärda och förebygga risker i arbetsmiljön när arbetsplatsen och hemmet är samma sak. Arbetsmiljölagen och arbetsgivarens ansvar gäller även vid distansarbete.

 

Distansarbete kräver en ny form av arbetsmiljöarbete

Distansarbete för med sig mer flexibilitet och högre produktivitet. Det viktiga är att vi utarbetar strategier och skapar strukturer som motverkar nackdelarna med att jobba hemifrån. Ett nytt sätt att arbeta kräver också ett nytt sätt att arbeta med arbetsmiljön. Nu när vi står inför att distansarbete blir det nya normala är det rätt tillfälle för anställda och arbetsgivare att gemensamt prata om vilka behov, förväntningar och lösningar som finns.

Det här är några av de utmaningar som behöver lösas:

 • Arbetsgivarna behöver få bättre koll på hur mycket de anställda arbetar när de inte är på arbetsplatsen. Samt hjälpa dem att prioritera bland sina uppgifter, avlasta dem och omfördela uppgifter vid hög arbetsbelastning. Det behövs även rutiner för tillgänglighet och när arbetsdagen börjar och slutar.

 

 • Vidare kräver distansarbetet även nya former och rutiner när det kommer till kommunikation, återkoppling, samarbete. Och på så sätt få team att fungera även när de inte sitter tillsammans.

 

 • Återkommande medarbetarsamtal kan användas som ett verktyg för att utvärdera och omarbeta det flexibla arbetet så att det går att få en fungerande gränssättning och rätt stöd.

 

 • Det behövs rutiner för ergonomi, pauser och rörelse vid distansarbete.

 

 • Arbetsmiljöarbetet behöver anpassas efter de nya förhållandena med distansarbete. I inlägget Arbetsmiljö vid distansarbete tar vi upp några av de problem och lösningar som finns i den här utmaningen.

Jobbar du på distans och känner igen dig i de här utmaningarna? Du kan få bra tips på hur du kan jobba sundare och själv skapa en bättre arbetsmiljö hemma i våra inlägg Så här minskar du stress vid distansarbete samt Så här får du till det ergonomiska hemmakontoret.