Arbetsförmågebedömning

Uppdrag från arbetsgivare

Uppdraget inleds med ett gemensamt möte med arbetsgivaren och medarbetaren för att tydliggöra frågeställningen. Från Arbetsmiljöakademin deltar specialistläkare och arbetsterapeut. Bedömningen börjar sedan med ett läkarbesök för medarbetaren (medicinsk bedömning). Läkaren föreslår fortsatt utredning hos en eller flera av övriga specialister på mottagningen. Avstämning med uppdragsgivaren sker och godkänns innan utredningen fortsätter. Bedömningen sammanfattas i ett skriftligt utlåtande som delges arbetsgivaren/uppdragstagaren samt medarbetaren. Ett återkopplingsmöte bokas med arbetsgivare och medarbetare.

Stöd och anpassning vid arbetsåtergång

För patienter som gått på Rehabakademin via landstingsavtalet kan vi erbjuda uppföljning och en fortsatt rehabiliteringsprocess vid återgång i arbete i de fall det bedöms gynna patienten med en kontinuitet i vårdkontakten. Skräddarsytt innehåll utifrån behov, men innehåller vanligen sjukskrivningsuppföljning, coachande samtal med fokus på vardag och arbete, KBT-stöd.

För personer/patienter som inte gått på Rehabakademin via landstingsavtalet inleds kontakten med en teambedömning på mottagningen inkl besök till läkare, psykolog, fysioterapeut och arbetsterapeut. Teammöte för planering med medarbetare och arbetsgivare. Skräddarsydd insats för att stödja arbetsåtergång, utifrån de behovs som finns. Uppdragen offereras antingen som paketpris eller på löpande räkning.

Vill du veta mer?

KONTAKTA OSS