Arbetsmiljö & Hälsa

Arbetsmiljöakademins konsulter fokuserar på att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö och öka livskraft hos människor och organisationer. I ett nära samarbete med kunden skräddarsys metodik och omfattning av uppdragen utefter kundens behov.

Uppdragens utgångspunkt är det systematiska arbetsmiljöarbetet. Våra tjänsters fokus ligger på att undersöka, utreda, utveckla och utbilda. För att anlita oss behövs det inte ett avtal utan uppdragen offereras och uppdrag kan utföras över hela landet.

UTBILDNINGAR & FÖRELÄSNINGAR

Höj kompetensen, utvecklas och förebygg ohälsa i arbetslivet. Arbetsmiljöakademin skräddarsyr gärna för ert företag, innehållet anpassas efter syftet och målet med aktiviteten.

Läs mer »

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

Arbetsgivaren har huvudansvaret för
arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet
bedrivs systematiskt.

Läs mer »

Bedriver ni ett systematiskt arbetsmiljöarbete? Testa dig själv!

Till testet

GRUPPUTVECKLING

Grupputveckling med metoden GDQ (Group Development Questionnaire).

Läs mer »

ARBETSFÖRMÅGEBEDÖMNING

På uppdrag av arbetsgivaren bedöms medarbetarens arbetsförmåga med hjälp av läkare och arbetsterapeut.

Läs mer »

”PROVA PÅ” STRESSHANTERINGSVERKTYG

Vi erbjuder "prova på aktiviteter" som kan vara lämpliga i en arbetsgrupp som ett inslag i en kickoff, konferens, planeringsdag.

Läs mer »

REFERENSER

HR-chef inom konferensanläggning (krisutbildning):

Väldigt bra tempo med bra nivå på fakta och egna personliga reflektioner. Många bra verktyg för oss!

Medarbetare inom hemtjänst (ergonomiutbildning):

Den här var den bästa utbildningen i förflyttningsteknik jag har deltagit i

Chef inom kommun (utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete):

Skulle gärna rekommendera den här arbetsmiljöutbildningen till andra företag

Chef på en bank (utbildning i organisatoriskt och systematiskt arbetsmiljöarbete):

Lagom nivå, bra framfört. Pragmatiskt och praktiskt

Exempel på våra kunder

KONTAKT

Sofia Lindblad

Key Account Manager, Arbetsmiljöstrateg

Besitter en bred och lång erfarenhet från olika chefs- och KAM-roller inom företagshälsovård, arbetsmiljö och hälsa. Har ett genuint intresse samt stor kunskap inom ledarskap-, hälso- och arbetsmiljöfrågor. Innehar en fil kand i Idrott, (GIH), Högskoleexamen med inriktning Hälsovetenskap och Hälsopedagogik (GIH) samt eMBA vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms Universitet.

Har ett stort kontaktnät både via tidigare arbetsgivare, kollegor, samarbetspartners samt kunder, både inom privata näringslivet samt offentlig sektor runt om i Sverige.

Har även erfarenhet från hotellbranschen från tidiga yrkesår inom olika funktioner inom ledning och kund/sälj.

Kontaktuppgifter

e-post Sofia.lindblad@arbetsmiljöakademin.nu
telefonnummer 070-810 48 16

Karin Molander

senior arbetsmiljökonsult, organisationskonsult och ergonom

Arbetat som chef, projektledare och arbetsmiljökonsult och internrevisor. Mångårig erfarenhet av kunder inom privat och offentlig sektor. Utbildad internrevisor inom ISO 9001

  • Erfaren utbildare inom arbetsmiljöområdet för chefer, skyddsombud och medarbetargrupper
  • Projektledare av större arbetsmiljöprojekt inom systematiskt arbetsmiljöområde.
  • Stöttning till företag vid kontakter med myndigheter, exempelvis inspektionsmeddelanden från arbetsmiljöverket.
  • Genomför kartläggningar, revisioner och riskbedömningar inom arbetsmiljöområdet
  • Genomför allmänna skyddsronder
  • Genomför kartläggningar och riskbedömningar inom ergonomiområdet.
Kontaktuppgifter

e-post karin.molander@arbetsmiljoakademin.nu
telefonnummer 070-810 48 15

Jessica Ulvhag

Föräldraledig

kundansvarig och folkhälsostrateg

Arbetat bland annat inom företagshälsovård och kommunal verksamhet som regional key account manager och folkhälsostrateg. Mångårig erfarenhet av kunder inom privat och offentlig sektor.

  • Arbetar på strategisk nivå med våra kunder inom arbetsmiljö och hälsofrämjande utvecklingsfrågor genom systematisk planering och uppföljning av olika insatser.
Kontaktuppgifter

e-post Jessica.ulvhag@arbetsmiljoakademin.nu
telefonnummer 070-810 48 17