Utmattningssyndrom

Så kan du som anhörig hjälpa vid utmattningssyndrom

Allt fler svenskar blir sjuka och får diagnosen utmattningssyndrom. Att bli sjuk på grund av utmattning beror nästan alltid på långvarig stress utan möjlighet till återhämtning, och när någon väl har gått in i väggen tar det tid att komma tillbaka igen.

 

Som anhörig kan det vara en utmaning att vara nära någon som är på väg att drabbas av utmattningssyndrom. Det är en sjukdom som smyger sig på över tid och symtomen är inte bara kroppsliga utan påverkar även humöret och de mentala förmågorna. Att vara nära någon som drabbats kräver mycket förståelse och empati, och under vägen tillbaka behövs mycket stöd och hjälp. Så här kan du som anhörig hjälpa någon som lider av utmattningssyndrom.

 

Lär dig att känna igen varningssignalerna

Utmattningssyndrom är en sjukdom som har flera faser. Om kroppen utsätts för långvarig stress kommer den att börja visa tecken på det. De här varningssignalerna drabbar både kroppen, humöret och de kognitiva funktionerna. Till en början kan den som är drabbad fungera i vardagen, men om de här varningstecknen ignoreras så kommer situationen bara att bli värre tills kroppen säger ifrån helt och den utmattade går in i väggen. Då behövs återhämtning, sjukskrivning, behandling och rehabilitering under lång tid för att kunna komma tillbaka.

 

Som anhörig kan du vara till stor hjälp genom att se och uppmärksamma de tidiga tecknen på stress och utmattning. För den som drabbas kan det vara svårt att se varningssignalerna när stressen tar över, så du kan bidra till att en ohållbar situation tas upp som det problem den är och att ni tillsammans hittar lösningar som vänder situationen till det bättre igen. Här är några av de vanligaste tecknen på att någon är utmattad.

 

 • Trötthet, orkeslöshet och brist på energi. Din närstående känner sig alltid trött och orkar inte göra så mycket.

 

 • Sömnsvårigheter. Även om den drabbade är trött hela tiden så har den ändå svårt att varva ner och sova på kvällen.

 

 • Återkommande huvud- och muskelvärk. Stress gör att kroppen spänner musklerna, och vid långvarig stress leder den här spänningen till smärta i muskler – vanligtvis i armar, axlar och nacke – och återkommande spänningshuvudvärk.

 

 • Problem med mage och tarmar

 

 • Återkommande och ihängande förkylningar och infektioner

 

 • Överkänslighet för ljud och ljus

 

 • Problem med minnet och koncentrationsförmågan. Den drabbade glömmer ofta enkla saker som sådant som ska handlas och var nycklarna är. Den drabbade får även svårt att koncentrera sig och problem med att hänga med i filmer, böcker, samtal m.m. Även förmågan att planera och ta beslut blir lidande.

 

 • Stresskänslighet. Någon som är utmattad blir lätt överväldigad och uppstressad, även av småsaker. Det blir snabbt för mycket.

 

 • Försämrat humör. Den drabbade är otålig och lättirriterad samt kan bli på dåligt humör och fräsa ifrån även för minsta småsak.

 

 • Humörsvängningar. Den som är utmattad kan plötsligt ändra humör utan orsak och känna förtvivlan eller börja gråta.

 

 • Nedstämdhet, skuldkänslor och ångest

 

Om din närstående uppvisar flera av de här symptomen, och de inte är tillfälliga, kan du ta upp det och komma med konstruktiva förslag på omprioriteringar. Visa att det är av omtanke för den drabbade.

 

Visa empati, tålamod och förståelse

Det kan vara svårt att vara närstående till någon som är utmattad. Den som är stressad har ofta en benägenhet att be mindre om hjälp ju högre stressen blir. Den personen kan sluta sig och envisas med att bära problemen ensam. En utmattad person blir också glömsk och virrig, trött och inaktiv samt vresig och tvär, något som kan upplevas som ganska jobbigt för den som inte förstår vad det är som ligger bakom humörsvängningarna och de övriga symptomen. Det här ställer höga krav på dig som närstående och du behöver visa mycket tålamod och förståelse. Du kanske också känner dig hjälplös eftersom du inte riktigt vet hur du ska bemöta eller stötta den som är drabbad. Här är några saker som du kan tänka på och ha nytta utav.

 

 • Prata om stress och mående. Fråga hur din närstående mår och låt samtalet gå in på orsaker, tecken och vägar till att må bättre.

 

 • Bekräfta att din närstående har det tungt

 

 • Försök att inte döma eller gå i konflikt. Kom ihåg att det handlar om symptom och inte personlighetsdrag. Lyssna och se bortom det dåliga humöret och tröttheten.

 

 • Fokusera på orsakerna bakom, och inte på hur utmattningen visar sig. Säg till exempel: ”Du måste ha för mycket att göra när du inte längre har den energi du brukar” istället för ”Vad du jämt är trött och tråkig nuförtiden, du vill ju aldrig göra någonting”.

 

 • Fråga vad din närstående behöver. Det kan kanske ta ett par försök innan du når in till de verkliga behoven och kanske får du ett ”Få vara ifred!” till svar de första gångerna, men med tålamod och empati går det att komma vidare.

 

 • Visa att du alltid är där för din närstående och påminn om att ta det lugnt

 

 • Om din närstående har kört fast i sin utmattning och problemen bakom, föreslå ett samtal med någon professionell, till exempel inom vården, företagshälsan eller någon specialiserad på utmattning och stresshantering. Ofta är det lättare att prata med någon neutral.

 

 

Avlasta och hjälp till med att sänka krav och ambitioner

Ett annat sätt att hjälpa en närstående som lider av utmattning är att avlasta. Kan du stötta rent praktiskt för att frigöra mer tid för återhämtning, till exempel genom att ta över mer hushållsarbete, skapa utrymme för vila eller skapa en lugn och avslappnad miljö?

 

I en sådan här situation är det också viktigt att sänka ambitionsnivåerna. Det kan vara krävande att stötta någon som är utmattad och ger du för mycket av dig själv kan det sluta med att du också drabbas av utmattning. Dra ner på allt som inte är viktigt. Förenkla och strunta i att det ska vara uppstyrt eller perfekt. Fokusera på det som ger stimulans och vila.

 

Någon som är stressad och utmattad brukar ofta prioritera bort vila, umgänge och nöjen, trots att det är viktigt för återhämtningen. Ta gärna initiativ till sådant som du vet att din närstående mår bra av. Det behöver inte vara någonting avancerat, det viktiga är att komma bort från det som skapar stress och utmattning.