Event

Vi är experter på medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering!

Rehabakademin erbjuder samordnad rehabilitering för personer över 18 år med långvarig smärta eller utmattningssyndrom. Rehabiliteringen syftar till en varaktig förändring i hälsotillstånd, välbefinnande och handlingskraft i ditt dagliga liv. Rehabiliteringen sker på vår mottagning i Solna. Landstingstaxa och frikort gäller. Vi har korta väntetider och tar emot nya patienter inom en vecka.

Vi erbjuder också arbetsgivare tjänster inom arbetslivsinriktad rehabilitering, stöd vid arbetsåtergång och arbetsanpassning efter sjukfrånvaro.

Vi är experter på förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete!

Arbetsmiljöakademin erbjuder konsulttjänster inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi utbildar, föreläser, handleder, utreder, reviderar och utvecklar arbetsgrupper. Arbetsplatser med trygga ledare och välfungerande grupper förhindrar onödig ohälsa och ökar hela organisationens prestation.

Vi vänder oss till arbetsgivare och utifrån just era utmaningar skräddarsyr vi gärna insatser.

KOMMANDE EVENT

25 10 2018
Gästföreläsare Henrik Almgren från Nyckeltalsinstitutet Arbetsmiljökonsult Marita Tirén
Hur mäter vi den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i verksamheten?

Kostnadsfri inspirationsföreläsning

Tid: 08.00 – 09.00

Innehåll: ”I vår verksamhet använder vi statistiken från korttidssjukfrånvaron som ett mätinstrument – räcker inte det?” Vilka fler nyckeltal kan man använda förutom korttidssjukfrånvaro? Hur kopplar vi samman föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), och nyckeltal? Under seminariet kommer du att få bland annat exempel på hur andra verksamheter arbetar med nyckeltal och hur de arbetar systematiskt med arbetsmiljöområdet.

Inför föreläsningen skickas en separat inbjudan ut. Se till att säkra din plats genom att kontakta kundansvarig på jessica.ulvhag@arbetsmiljoakademin.nu