Patient

Vi vänder oss till dig som haft problem en längre tid med smärta och/eller utmattning och som fortfarande har stora besvär trots att olika insatser har prövats. Du kan skriva egen remiss till oss, här finns mall och instruktioner. Vi finns på Korta Gatan 9 i Solna, dit du kommer enkelt med T-banan station Solna Strand.

Varmt välkommen till oss!

Är du orolig att du har utvecklat, eller riskerar att utveckla utmattningssyndrom eller långvarig smärta? Gör självskattningstester för att se om du ligger i riskzonen.
Självskattningstest för utmattningssyndrom hittar du här, och självskattningstest för långvarig smärta hittar du här.

Så här gör du om du vill komma i kontakt med oss

Det enklaste sättet för dig att komma i kontakt med oss är att be din husläkare eller läkare på vårdcentral att skriva en remiss till oss. Du kan också få remiss från läkare inom din företagshälsovård eller från specialistläkare. Om du vill kan du själv skriva till oss och berätta om varför du vill komma, en sk egenremiss. Skriver du en egenremiss är det bra om du kan bifoga journalkopior från tidigare utredning och behandlingsförsök, kopia på labstatus och ev. röntgensvar, beskriv också din arbetssituation och ev. sjukskrivning. Här finns en mall till egenremiss.

Egenremissen skickar du till:

Rehabakademin
Korta Gatan 9, 2 tr
171 54 Solna

Kontakta oss

Till ditt första besök - tänk igenom det här

När du kommer på dina första besök är det bra om du förbereder dig så att du kan svara på följande frågor:

  • Vilka förmågor i vardagen är det som du skulle vilja kunna utföra idag som du nu inte klarar pga ohälsa? Tänk stort, t ex umgås med familj och vänner, utföra fritidsintressen, hushållsarbete, lönearbete etc.
  • Vilka är de hälsoproblem i vardagen som hindrar från att göra det du skulle vilja göra eller behöver göra? Är det t ex smärta, orkeslöshet, trötthet, oro?
  • Finns det något annat än ohälsa som hindrar dig i vardagen eller som bidrar till att du inte mår bra? kan det t ex vara tungt arbete, ekonomiska bekymmer, sömnsvårigheter, belastning genom krav från anhöriga, relationsproblem, annat?
  • Har du tidigare genomgått någon omfattande utredning för de hälsoproblem du söker för nu? Var och när?
  • Vilken hjälp eller behandling har du prövat tidigare? Vad blev resultatet?
  • Har du någon pågående behandlingskontakt nu? Fysioterapeut? Psykoterapeut?
  • Vilka mediciner använder du just nu? Skriv gärna lista: preparatnamn, styrka, dosering.
  • Om vi tillsammans med dig kommer fram till att ett rehabiliteringsprogram på Rehabakademin är lämpligt, tror du att det är möjligt för dig att komma 2-3 dagar/vecka under 2-4 månaders tid?

Vårt kundlöfte

Hos oss blir alla personligt och professionellt bemötta. Vi vill skapa bra förutsättningar för hälsa hos både individer och organisationer genom att bidra med kunskap, verktyg och engagemang.

Sagt om oss:

”Bemötandet har varit berömvärt”
”Utmärkt holistiskt tänk” 
”Många bra verktyg som jag kommer använda”