Långvarig smärtaSmärta

Vad är långvarig smärta?

Det är många som lider av långvarig smärta, men det kan vara svårt att förklara vad det egentligen beror på. Kunskaperna kring varför smärtan uppstår och fortgår är fortfarande oklara. Själva definitionen av långvarig smärta är att den till skillnad från akut smärta varar under en längre tid än vad den skulle ha gjort under ett normalt läkande eller återhämtning. Det gör helt enkelt ont när det inte längre borde. Den tidsrymd som smärtan ska pågå för att kallas för långvarig varierar mellan 12 veckor och 6 månader. Tidigare använde man begreppet kronisk smärta men det har i dag bytts ut mot långvarig smärta eftersom en del smärta faktiskt går att bota. Det är också vanligt att smärtan kommer i skov eller varierar i intensitet.

 

Orsakerna till långvarig smärta

Smärta är i grund och botten inte en sjukdom i sig utan ett symptom, en varningssignal som kroppen använder för att kommunicera att någonting är fel och bör åtgärdas. Orsakerna till smärtan kan vara många, till exempel skador, muskuloskeletal ryggvärk, nervskador, överbelastning, förslitning, fibromyalgi, sjukdomar, inflammationer, infektioner, intolerans m.m. När det kommer till den långvariga smärtan är det många gånger oklart varför den fortsätter efter att smärtsignalerna inte längre fyller någon funktion men det verkar vara både biologiska som psykologiska och sociala faktorer som spelar in. Forskning har bland annat visat på förändringar i vävnaden i hjärnan och ryggmärgen som gör att upplevelsen av smärtan fortgår. Vad det gäller fibromyalgi så feltolkar hjärnan kroppens smärtsignaler och värken kan kännas på ställen i kroppen där den inte sitter. När kroppens system för smärta inte längre fungerar som det ska har smärtan blivit en sjukdom i sig.

 

Smärtan är subjektiv och verklig

Många som drabbas av långvarig smärta känner sig maktlösa när de slussas runt i sjukvårdssystemet utan att få få en diagnos eller upplever att deras problem tas på allvar. Något som i sig kan öka upplevelsen av smärtan. Smärta är dock alltid vad patienten säger att den är. Det gör ont även om det inte går att specificera varför. För att klargöra hur smärta ska definieras har International Association for the Study of Pain tagit fram en internationellt vedertagen definition av smärta: smärta är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse till följd av verklig eller möjlig vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada. Smärta är alltså personlig och subjektiv och kan inte ifrågasättas. Den som säger sig lida av smärta gör faktiskt det och ska bli trodd och få rehabilitering.

 

Effekterna av långvarig smärta

Långvarig smärta kan upplevas i huvud, muskler, leder, mage samt andra delar av kroppen och den påverkar alla delar av livet. Här är några av de följdeffekter som smärtan kan föra med sig.

 

  • Musklerna spänns av smärtan och den som den drabbade undviker ofta de rörelser som gör ont. Något som kan leda till muskelsvaghet/förtvining, försämrad koordination och minskad rörlighet och uthållighet.

 

  • Sömnsvårigheter, som i sin tur påverkar koncentrationsförmåga, minne och humör kan minska motståndskraften mot sjukdomar.

 

  • Passivitet och isolering. Livet börjar styras av smärtan och rädslan för den.

 

  • Depression, oro och ångest, vilket i sin tur påverkar hur smärtan upplevs.

 

  • Läkemedelsberoende och missbruk.

 

 

Rehabilitering för att hantera smärta

Det kan vara lätt att känna sig som fånge under sin långvariga smärta men det finns flera strategier som gör livet med smärta lättare. Rehabilitering kan omfatta allt från att stärka sin självkänsla och egenkontroll, kognitiv beteendeterapi och hypnos till fysioterapi, motion samt en sundare livsstil. En framgångsrik rehabiliteringsmetod är multimodal rehabilitering (MMR) där läkare, psykolog, fysio- och arbetsterapeut samarbetar för att minska smärtan och höja livskvaliteten hos den drabbade med hjälp av behandling, utbildning och vägledning.

 

Behöver du eller någon i din närhet få hjälp med att hantera sin smärta? Här kan du läsa mer om de rehabiliteringsmöjligheter som vi erbjuder.

Här kan även du göra ett självtest med 10 frågor om hur smärta påverkar ditt liv för att se om du ligger i riskzonen för att utveckla långvarig smärta.