Utmattningstest

Självtest för utmattning - Karolinska Exhaustion Disorder Scale:

Detta är ett självskattningstest som ska ge en bild av ditt nuvarande tillstånd. Försök gradera hur du mått de senaste två veckorna. Formuläret innehåller en rad olika påståenden om hur man kan må i olika avseenden. Påståendena uttrycker olika grader av obehag, från frånvaro av obehag till maximalt uttalat obehag. Testet består av 9 frågor.

Koncentrationsförmåga: Här ber vi dig ta ställning till din förmåga att hålla tankarna samlade och koncentrera dig. Tänk igen om hur du fungerar vid olika sysslor som kräver olika grad av koncentrationsförmåga, t ex läsning av komplicerad text, lätt tidningstext och TV-tittande.
Uthållighet: Här vill vi att du tänker efter hur din uthållighet är och om du lättare blir psykiskt trött än vanligt i vardagliga situationer.
Minne: Här ber vi dig beskriva din förmåga att komma ihåg saker. Tänk efter om du har svårt att komma ihåg namn, datum eller vardagliga ärenden.
Kroppslig uttröttbarhet: Frågan gäller hur du har det med din fysiska ork. Känner du dig t. ex mer fysiskt trött än vanligt efter vardagliga sysslor eller någon form av kroppsansträngning?
Uthållighet: Här vill vi att du tänker efter hur din uthållighet är och om du lättare blir psykiskt trött än vanligt i vardagliga situationer.
Återhämtning: Här ber vi dig beskriva hur väl och hur snabbt du återhämtar dig psykiskt och fysiskt när du har blivit uttröttad.
Sömn: Här ber vi dig beskriva hur du sover. Tänk efter hur god sömnen varit och/eller om du känt dig utsövd under de senaste två veckorna. Bedömningen skall avse hur du faktiskt sovit, oavsett om du tagit sömnmedel eller ej.
Överkänslighet för sinnesintryck: Frågan gäller om du tycker att något eller några av dina sinnen blivit mer känsliga för intryck, exempelvis ljud, ljus, dofter eller beröring.
Upplevelsen av krav: Här ber vi dig ta ställning till hur du reagerar på krav som du upplever ställs på dig i vardagen. Kraven kan komma från din omgivning eller dig själv.
Irritation och ilska: Frågan gäller hur lättirriterad eller arg du känner dig inombords oavsett om du visat något utåt eller ej. Tänk särskilt efter hur lättväckt din irritation varit (”kort stubin”), i förhållande till vad som utlöst den, och på hur ofta och hur intensivt du känt dig arg eller irriterad.