ArbetsmiljöStress

Tid för reflektion ger mer effektivitet och bättre hälsa

Det traditionella synsättet på arbete och effektivitet har länge varit att ju mer man jobbar desto bättre resultat får man. Men allt fler röster pekar på att pauser för reflektion inte bara skapar mer trivsel och bättre hälsa, utan även ger ökad produktivitet. De olika försök som har gjorts med mer utrymme för eftertanke, till exempel genom att avsätta några timmar för reflektion varje vecka eller att införa kortare arbetstid (fyradagarsvecka), har gett positiva resultat.

 

Genom att bromsa upp och inte bara jobba på kan man hinna ikapp alla sina intryck och tankar, utvärdera och ifrågasätta, få nya insikter och hitta balans. Det går att göra både individuellt och i grupp och kan röra allt från arbetsuppgifter och relationer till arbetsmiljö.

 

Reflektion mot stress

Att bara arbeta på utan eftertanke medför hälsorisker. De som arbetar över regelbundet har större risk att drabbas av bland annat diabetes och hjärtbesvär. Personer som arbetar mer än 55 timmar per vecka löper 33 % högre risk att drabbas av stroke jämfört med de som jobbar 40 timmar. Dessutom har sjukskrivningarna på grund av stress ökat med flera hundra procent det senaste decenniet. Man uppskattar att de samhällsekonomiska kostnaderna på grund av stressrelaterad ohälsa ligger på cirka 70 miljarder årligen i Sverige.

 

Att bromsa upp för att ta tid för reflektion ger inte bara den nödvändiga vila och återhämtning vi behöver för att motverka stressen, det ger oss också möjlighet att hitta alternativa sätt att leva våra liv. När jobbet dominerar och tar all vår tid och energi hinner vi inte med att upptäcka oss själva och se alla de möjligheter vi har. Vi har heller inte tid att se över vår livsstil och de förändringar den kan behöva, till exempel rörande balansen mellan jobb och fritid, kostvanor och motion. Att stanna upp och tänka efter kan ge stora vinster i hälsa och harmoni.

 

Gruppreflektion

Om personlig reflektion leder till harmoni och välmående hos individen har gemensam reflektion på arbetsplatsen minst lika många fördelar. Man blir bättre på att kommunicera, samarbeta och att förstå varandra, vilket leder till att man undviker onödiga konflikter och dålig stämning. Man tar till vara på den kollektiva intelligensen och erfarenheterna på ett strukturerat sätt när man gemensamt tar upp, funderar över och spånar fram idéer som löser problem, förbättrar jobbet och arbetsmiljön.

 

Gruppreflektioner låter inte bara alla komma till tals i lugn och ro och skapa förbättring tillsammans, när alla får säga sitt känner de delaktighet och engagemang. Man känner sig involverad och vågar ge sin åsikt. Något som påverkar arbetsmiljön positivt och för med sig ökad trivsel och minskade sjukskrivningar.

 

Investera tid i reflektion

När man pratar om arbetstidsförkortning och att ta tid för eftertanke brukar det dyka upp protester mot att det kostar för mycket. Men det finns ingen klar koppling mellan resultat och hur många timmar man arbetar. Sedan arbetarrörelsen fick igenom åtta timmars arbetsdag har produktiviteten i Sverige ökat tjugo gånger. De företag som har testat kortare arbetstid i form av fyradagarsvecka (bland annat Google och KPMG) har sett resultat i form av ökad trivsel, bättre hälsa och högre produktivitet. Flera av dem har permanentat försöken.

 

Tid kan investeras. Att ta av sin tid i nuet för reflektion betalar sig på lång sikt genom att man hittar vägar att göra saker bättre. Det är känt att alla organisationer dras med olika typer av ineffektivitet, onödigt arbete, långsamma processer etc., som kan trimmas bort för bättre resultat. En av grundstenarna för att förbättra något är att ständigt analysera. Man behöver granska, fundera och ifrågasätta. Den tid man lägger på att reflektera över vad som kan göras bättre lönar sig i form av bättre effektivitet och som bonus får man en friskare och gladare organisation.