Smärttest

Detta är ett självskattningstest som ska ge en bild av ditt nuvarande tillstånd. Testet består av 10 frågor, där du ska värdera hur smärta påverkar olika faktorer i ditt liv.

Hur länge har du lidit av ditt nuvarande tillstånd?
På en skala från 1-10, där 1 innebär att du inte kan utföra uppgiften på grund av smärta, och 10 innebär att du kan utföra uppgiften smärtfritt:
Kan du utföra lättare arbete under en timme?
På en skala från 1 - 10 där 1 innebär att du inte kan utföra uppgiften på grund av smärta, och 10 innebär att du kan utföra uppgiften smärtfritt:
Kan du sova på natten?
På en skala från 1-10, där 1 innebär helt lugn, och 10 innebär mycket spänd:
Hur spänd eller stressad har du känt dig den senaste veckan?
På en skala från 1-10, där 1 innebär ingen chans, och 10 innebär mycket stor chans:
Hur stor chans tror du att du har att kunna arbeta om tre månader?
På en skala från 1-10 där 1 är ingen smärta alls, och 10 är värsta tänkbara smärta, har mycket smärta har du haft den senaste veckan?
På en skala från 1-10, där 1 innebär inte alls, och 10 innebär väldigt nedstämd:
Hur nedstämd har du känt dig den senaste veckan?
På en skala från 1-10, där 1 innebär ingen risk, och 10 innebär mycket stor risk:
Hur stor upplever du själv risken att ditt nuvarande besvär skulle bli långvarigt?
På en skala från 1-10, där 1 innebär att du inte instämmer alls, och 10 innebär att du instämmer helt:
Om besvären ökar, är det en signal på att du bör sluta med det du håller på med tills besvären minskar.
På en skala från 1-10, där 1 innebär att du inte instämmer alls, och 10 innebär att du instämmer helt:
Jag bör inte utföra mina normala aktiviteter eller arbeten med den smärta jag har för närvarande.