AktuelltArbetsmiljöStress

Så skapar vi hållbara chefer

Chefsyrket tappar i popularitet bland de unga som ska ta över på arbetsmarknaden. En orsak är att det anses vara för stressigt och krävande. Så här skapar vi hållbara chefer som vill och orkar leda i framtiden.

Chefsrollen tycks bli allt mindre populär. Vid undersökningar bland de unga som är på väg att ta över på arbetsmarknaden ses inte ett chefsjobb som någonting attraktivt. De flesta av dem ser det som ett yrke med mer möda än belöning, en stressig och krävande uppgift som inkräktar på privatlivet och inte ger särskilt mycket tillbaka för alla de insatser som jobbet kräver.

 

När nu en stor del av cheferna är på väg att gå i pension (närmare 100 000 nya chefer kommer att behöva rekryteras de närmaste fem åren) behöver chefskapet formas så att det inte bara blir mer attraktivt – det måste också bli möjligt för cheferna att orka med sin uppgift. Vi behöver skapa hållbara chefer.

 

Utmaningar och påfrestningar i chefsrollen

Uppdraget att verka som chef har blivit mer komplext och utmanande på dagens arbetsmarknad. Dagens ledare behöver hantera fler uppgifter, större och snabbare förändringar, mer rörliga organisationer och många gånger också tampas med motstridiga förväntningar och otydliga gränser. Det här skapar osäkerhet, höga krav, stress och en osund arbetsmiljö för en chef. Den utmaning arbetsmarknaden och arbetsgivarna nu står inför är att skapa ett nytt slags ledarskap där man både kan hitta viljan och orken att leda en verksamhet och sina medarbetare.

 

Förutsättningarna för hållbara chefer

För att kunna underlätta för chefer att ha viljan och möjligheten att verka över tid behövs vissa förutsättningar. Både inom organisationen och i själva chefsrollen. Forskning har visat att följande faktorer är viktiga när det kommer till att minska stress samt öka välmåendet och känslan av kontroll hos den som jobbar som chef.

 

  • Tydlighet. För att en chef inte ska uppleva för mycket stress behövs tydliga gränser för vad den ska göra. Det så kallade gränslösa ledarskapet – där det är oklart vad en chefs uppdrag har för ramar, var ansvaret börjar och slutar, och där chefen är mer eller mindre ständigt tillgänglig, även efter normal arbetstid – skapar press, stress, osäkerhet och orimliga krav. En hållbar chef behöver tydliga mål och gränser, få veta vilka uppgifter personen ansvarar över och var rollen slutar. Det skapar en känsla av kontroll, vilket motverkar stress och är en viktig faktor för välmående.

 

  • Självinsikt och självkänsla. En god självkänsla skapar en inre trygghet, modet och självrespekten att sätta gränser, en känsla av att det går att påverka sin situation, och en insikt i när man behöver mer stöd och resurser. God självinsikt är en förutsättning för ökad självkänsla, och är en viktig egenskap hos den hållbara chefen.

 

  • Sammanhang. Utöver tydliga mål och gränser är det viktigt att en chef upplever en känsla av sammanhang. Att kunna sätta sig in i helheten, förstå sin uppgift i verksamheten och vilken nytta det för med sig gör att arbetet känns meningsfullt. Något som är viktigt för välmåendet på jobbet.

 

  • Återkoppling. Som en del av att uppleva sammanhang och meningsfulla uppgifter ingår att få feedback på sina insatser. Det är viktigt att få veta när man gör någonting bra och hur ens insatser påverkar resultat och framgång i det stora hela.

 

  • Struktur och ordning i organisationen. Det är inte bara de egna uppgifterna som behöver tydlighet. Även organisationen som chefen jobbar inom behöver ha en klar struktur med ordning och reda samt tydlighet i vem som ansvarar för vad. Det behövs en klar bild över hur alla delar hänger ihop. Organisationen behöver också ge chefen de förutsättningar den behöver för att sköta sin uppgift samt att det kan göras på arbetstid och inte inkräktar på privatlivet. Dessutom måste organisationen ge stöd så att chefen känner att det finns utrymme för livet utanför jobbet, till exempel föräldraledighet, sjukfrånvaro (egen och barns), vidareutbildning, möjlighet till karriärsväxling m.m.

 

Kontakta oss för mer information om hur vi kan stödja just dig och ditt företag med hållbar arbetsmiljö.

Vi arrangerar en öppen utbildning om stresshantering för chefer. Kika in våra kommande events här 

Testa dig själv genom att göra vårt utmattningstest