Arbetsmiljö

Så lyckas du som chef att få unga arbetstagare att jobba kvar

På dagens marknad där framgångsrika företag drivs av kunskap och innovation har det blivit viktigt att locka duktiga talanger, och inte minst att få dem att stanna kvar. Det här gäller speciellt de unga arbetstagarna som just nu håller på att ta över på arbetsmarknaden. De har andra attityder och värderingar, och utbildar sig inte bara för att få ett jobb och en arbetsplats. Vill du behålla dem i din organisation måste du som chef anstränga dig. Nya undersökningar visar nämligen att ledarskap och en bra relation till chefen är avgörande för den yngre genrationen när de väljer att stanna hos en arbetsgivare.

 

Du som är chef kan göra flera saker för att locka de värdefulla unga talangerna, och för att få dem att stanna kvar.

 

Saker som attraherar de unga på arbetsmarknaden

Just nu forskas det mycket kring vad som driver och lockar dagens unga på arbetsmarknaden. Medvetna arbetsgivare behöver nya insikter för att kunna bygga sitt arbetsgivarvarumärke och för att framstå som det rätta valet. En av de mest omfattande undersökningarna kring ungas beteende och värderingar är Young Professional Attraction Index (YPAI), som Academic Work och Kantar Sifo tagit fram genom att intervjua fler än 11 000 studenter och akademiker i början av sin karriär.

 

I den senaste YPAI framkom att ett bra ledarskap och en bra chef är viktigt för den här gruppen. Hela 62 % svarade att ’Bra chef/bra ledarskap’ är viktigast när de söker ett jobb. Den faktorn är således nummer ett på listan, före punkter som ’Trevliga arbetskollegor och bra stämning’ samt ’Bra lön och förmåner’. Ledarskapet har även en stor betydelse när det kommer till varför unga väljer att stanna kvar hos en arbetsgivare. Där kommer ’Bra relation till chef och medarbetare’ som nummer två på listan, före ’Bra lön’.

 

Det viktigaste för att attrahera och behålla unga förmågor har alltså till mångt och mycket att göra med ledarskapet och relationen till chefen.

 

Nya talanger – nya ledarskapsbehov

Att leda en ny generation arbetstagare är en utmaning för chefer, eftersom attityder och värderingar skiljer sig åt från tidigare generationer. Bland annat innefattar de nya värderingarna att man vill ha ett jobb som ger mening och utvecklingsmöjligheter. Kompetensutveckling och meningsfulla arbetsuppgifter är viktigare än förmåner och status. Den yngre generationen vill må bra på jobbet och växa som människor. Enligt svenska chefer kräver det här en annan typ av ledarskap. Det är viktigt med flexibilitet i arbetet, men även med gott ledarskap och en aktiv feedback. De unga talangerna vill ha en löpande dialog, återkoppling och inflytande, något som kräver mer tydlighet och närvaro från cheferna.

 

Ett gott ledarskap är inte bara viktigt för att locka och behålla de unga förmågorna. Stannar de fungerar de som ambassadörer som stärker ryktet om organisationen som en bra arbetsgivare, vilket lockar dit ytterligare attraktiva medarbetare.

 

Verktyg för ett nytt och bättre ledarskap

Ska du som chef kunna ge de unga talangerna det de eftersträvar behövs nya kunskaper och nya verktyg. Inte minst behöver du få stöd för att kunna möta deras behov och förväntningar. På Arbetsmiljöakademin kan vi hjälpa till med flera olika stödjande och kompetenshöjande insatser. Vi har till exempel en chefshandledning som hjälper dig att få nya perspektiv på din roll, ny energi och att hitta nya handlingsmöjlighter. Vi lägger upp handledningen utifrån dina behov, och har möjlighet att komma till din arbetsplats för de stödjande samtalen.

 

Ett annat verktyg som gör det lättare att leda unga medarbetare är grupputveckling med GDQ. Group Development Questionnaire är utarbetad av den amerikanska forskaren Susan A Wheelan vid Temple University, Philadelphia, USA. Metoden handlar om att bygga ett bra team och stötta dem i att prestera bättre. Ett av målen med insatsen är ökad arbetsglädje och känslan av gemenskap, samt ett mer effektivt sätt att arbeta tillsammans. Idag är metoden populär och etablerad över hela världen, och har mer eller mindre ersatt andra modeller. GDQ är världens första vetenskapligt bevisade metod som mäter en grupps effektivitet. Det är även gruppmedlemmarnas erfarenheter man utgår från i den här metoden, vilket gör den mycket träffsäker och trovärdig. Resultatet från arbetet ger svar på vad gruppen behöver för att bli mer effektiv och produktiv. Innehållet är flexibelt, och anpassas efter syftet med aktiviteten.

 

Med rätt insikter i vad unga talanger behöver, rätt verktyg och stöd för dig som chef, kan ni locka till er den bästa unga kompetensen. Inte minst går det att få era rekryteringar att stanna kvar. Med ett gott ledarskap kan ni alltid ligga steget före.