SmärtaUnga vuxna

Så kan du leva med långvarig smärta

Långvarig smärta är ett stort problem både för individen och samhället. I dag lider cirka 20 % av befolkningen av att ha ständigt återkommande värk i kroppen. Långvarig smärta innebär att ett symptom övergår till att bli ett syndrom som påverkar hela kroppen, och förutom att man har ont så leder det också till försämrad hälsa och livskvalitet. Den drabbade styrs ofta av smärtan och smärtan leder ofta till isolering sig och nedstämdhet och ångest.

Lyckligtvis finns det möjligheter till behandling och rehabilitering bortom smärtstillande medel. Det finns en rad framgångsrika metoder och strategier för att kunna leva ett normalt liv med sin smärta. En vanlig kommentar från personer som genomgått rehabilitering är: smärtan är fortfarande kvar, men den hindrar mig inte längre.

Här är några av verktygen som kan göra det lättare att leva trots långvarig smärta.

Basal kroppskännedom

Basal kroppskännedom har sedan länge använts framgångsrikt inom psykiatrin men man insåg tidig att den även kunde användas vid andra tillstånd, som till exempel långvarig smärta, där forskning och kliniska erfarenheter har visat att metoden kan ge bra effekt. Behandlingen utförs genom rörelseövningar som ökar medvetenheten om vad som sker i kroppen och fokuserar på hållning och rörelsemönster. Med basal kroppskännedom kan den drabbade upptäcka och stärka sina egna inneboende resurser. Övningarna hjälper till att ta tillbaka kontrollen över sin kropp och våga använda den igen.

Psykologisk behandling

Terapiformer som KBT (kognitiv beteendeterapi) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy) har visat sig hjälpa mot långvarig smärta. Den drabbade får lära sig att förhålla sig till smärta på ett nytt sätt, flytta fokus från den och sätta upp mål och mening med sitt liv. Det handlar om att skapa mentala strategier som gör att man inte påverkas lika mycket av smärtan. KBT/ACT kan förändra hjärnans sätt att tolka och prioritera smärtsignalerna så att de inte blir lika påtagliga eller tar över livet. Målet är att man ska ta tillbaka kontrollen över sitt liv och åter kunna göra saker som är meningsfulla trots smärta. Behandlingen leder till en mer långsiktig förbättring jämfört med läkemedel och den har även en positiv effekt på nedstämdhet och ångest.

Motion

Smärta leder ofta till minskad fysisk aktivitet och förmåga men det är viktigt att röra på sig eftersom motion motverkar smärta på lång sikt. Dessutom har träning en lugnande effekt och man sover bättre efter fysisk aktivitet. Man bör ta det försiktigt i början eftersom musklerna har försvagats och konditionen försämrats efter långvarig inaktivitet, men det går att öka på gradvis i den takt som känns bra. Lämpliga träningsformer är promenader, simning, vattengympa och yoga, men det viktigaste är att hitta en form som passar och känns bra.

Umgänge och stöd

Det är vanligt att socialt umgänge blir lidande pga smärta men ett bra socialt nätverk bidrar ofta till en minskad smärtupplevelse. Familj, vänner och kollegor är därför en viktig aspekt av upplevd hälsa. Tillhörighet, gemenskap och bekräftelse är bara några av de viktiga bitar som en social gemenskap medför som hjälper till att flytta fokus från smärtan. Det är dock viktigt att de som stöttar inte blir överbeskyddande så att den drabbade blir passiv, eller ställer för höga krav.

MMR – multimodal rehabilitering

Det har visat sig att drabbade som genomgår en multimodal smärtrehabilitering får bättre förutsättningar att kunna börja jobba igen jämfört med dem som inte har fått en lika omfattande rehabilitering. Ett multimodalt arbetssätt innebär att flera vårdprofessioner – till exempel läkare, psykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut m.fl. – arbetar tillsammans med varandra och med patienten för att hantera smärtan och höja livskvaliteten för den drabbade.

Behöver du eller någon i din närhet få hjälp med att hantera sin smärta? Här kan du läsa mer om de rehabiliteringsmöjligheter vi erbjuder.
Här kan även du göra ett självtest med 10 frågor om hur smärta påverkar ditt liv för att se om du ligger i riskzonen för att utveckla långvarig smärta.