Arbetsmiljö

Så förbättrar man ljudergonomin i öppna kontorslandskap

I öppna kontorslandskap kan de anställda kommunicera och samarbeta mer effektivt och dynamiskt jämfört med arbetsplatser där alla har sina kontor. Samtidigt är den här kommunikationsvinsten även de öppna kontorslandskapens stora problem. De som jobbar i den här typen av miljö har svårare för att koncentrera sig och mår sämre. Det beror på alla störande ljud i arbetsmiljön.

 

Störande ljud minskar effektiviteten

Ljudproblem i arbetsmiljön handlar vanligtvis mest om buller och ljudnivåer som överskrider gränsvärdena. Störande bakgrundsljud, som prat, skratt och ringande telefoner, är svårare att hantera eftersom det inte finns några gränsvärden och för att det dessutom upplevs väldigt olika beroende på person och arbetsuppgift. Klart är dock att det har en mätbar störande inverkan.

 

En stor del av arbetsuppgifterna i ett kontor går ut på att läsa, skriva, analysera och liknande kognitiva uppgifter. När andras prat tränger igenom och stör tvingas vi motvilligt att lyssna på det och eftersom det kräver samma typ av tankeprocess som arbetsuppgiften uppstår en krock i hjärnan. Även plötsliga oväntade ljud stör vår koncentration så att vi tappar tråden och måste börja om. När den danska tidningen Ugebrevet A4 gjorde en undersökning om arbetsmiljön i öppna kontorslandskap svarade närmare hälften av de tillfrågade att de hade svårt att koncentrera sig och 35 % sa att de begår misstag på grund av störningar. Olika undersökningar visar på varierande resultat för hur mycket sämre vi presterar på grund av störande ljud (siffror visar på mellan 10 och 66 % i minskad prestation) men även lågt räknat innebär det här miljontals kronor i minskad produktion årligen för större företag. Det innebär också att arbetsmiljöproblemen väger tyngre än samarbetsvinsterna. Förutom att det drabbar lönsamheten är det dessutom ett hälsoproblem när de anställda drabbas av stress, huvudvärk och andra problem på grund av ljudmiljön.

 

Medel och metoder för en bättre ljudmiljö

Det går att få ut fördelarna med ett öppet kontorslandskap om man ser över ljudergonomin i lokalen och använder de hjälpmedel och strategier som finns för att motverka störande ljud. Det finns flera sätt att förbättra ljudmiljön.

 

  • Planera kontorslandskapet strategiskt. Separera områden där team samarbetar från de arbetsplatser där uppgifterna kräver mer lugn och fokus. Lägg sociala ytor som mötesplatser och fikarum långt bort från arbetsplatserna. Placera även maskiner som skrivare och kopiatorer i avskilda utrymmen. Se till att det finns tysta privata rum där de som behöver kan få arbeta ifred. Även tillgång till mötesrum är viktigt. Dels för att man får bort prat från den gemensamma arbetsytan och dels för att ett annat problem med de öppna kontorslandskapen är att utbytet av känsligare information minskar på grund av att det är svårt att samtala privat.

 

  • Förbättra akustiken i rummet. Hårda material får ljudet att studsa medan mjuka material som mattor, gardiner, stoppade möbler m.m. absorberar ljud. Det finns även särskilda akustikplattor för väggar och tak som dämpar ljudet. Andra sätt att blockera ljud är med hjälp av skärmväggar och bordsskärmar.

 

  • Det finns kontorsmöbler som är speciellt framtagna för öppna planlösningar. De är tysta att flytta, har ljuddämpande egenskaper och avskärmande ryggstöd.

 

  • Det går att maskera oönskade ljud med bakgrundsljud som uppfattas positivt (till exempel naturljud). Framför allt prat upplevs som mindre störande om man inte hör vad som sägs.

 

  • Att kunna ta kontroll över ljudet gör att man upplever det som mindre störande. Att lyssna på musik i hörlurar minskar till exempel inte koncentrationen lika mycket eftersom det är ett självvalt ljud.

 

  • Ta fram gemensamma regler för arbetsplatsen, till exempel var man ska ha samtal och möten, om det är tillåtet att störa kollegor i deras uppgifter, om ringsignaler ska vara på eller inte och andra sätt att visa hänsyn.