Remittent

Vi vänder oss till patienter över 18 år med långvarig smärta eller utmattningssyndrom som är i behov av rehabilitering. Landstingstaxa och frikort gäller hos oss. Vi har vanligen kort väntetid och kan erbjuda tid för nybesök inom 1 vecka. Vi erbjuder särskilt utformad rehabilitering för Unga vuxna med utmattningssyndrom.

Remittera till oss

Patienter som remitteras till oss behöver vara medicinskt färdigutredda.
För snabbare remisshantering är det bra om remissen innehåller uppgifter om:

  • sjukdomshistoria
  • medicinska utredningsresultat (kopia på lab och röntgen)
  • medicinlista
  • tidigare behandlings- och rehabiliteringsinsatser
  • social situation och möjlighet att delta i rehabilitering i Solna
  • arbetsanamnes inkl sjukskrivning
  • förväntat mål med rehabiliteringen

Vi tar emot remisser elektroniskt i Take care samt via vanlig post.

Skicka din remiss till:
Rehabakademin
Korta Gatan 9, 2 tr
171 54 SOLNA

Har du frågor om remittering? Kontakta oss

Vad gör vi?

Våra team, bestående av läkare, psykologer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter, har gedigen specialistkompetens och stort intresse av patientgrupperna. Medicinskt ledningsansvarig läkare hos oss är docent Carl Molander, specialist i rehabiliteringsmedicin och med mångårig erfarenhet rehabilitering av patienter med stress-, utmattnings- och smärtproblematik. Vi erbjuder samordnad rehabilitering enligt multimodal rehabilitering (MMR). Vi inleder kontakten med en multiprofessionell bedömning och erbjuder därefter rehabilitering efter behov. Rehabiliteringsprogrammen består av kombinerade insatser av fysioterapeut, psykolog, läkare och arbetsterapeut och många delar är gruppbaserade. Målet är att skapa förutsättningar att uppnå en varaktig förändring i hälsotillståndet som möjliggör ökad funktion, aktivitet och delaktighet i samhället.

Vi har avtal med Region Stockholm (landstinget). Landstingets taxa och frikort gäller hos oss. Är du nyfiken på hur vi arbetar? Kontakta oss

Unga vuxna med Utmattning

Under 2018-19 utvecklar vi rehabiliteringsprogram som är särskilt riktade till de Unga Vuxna (18-ca 30 år) som drabbats av utmattningssyndrom. Remiss skickas som vanligt via Take Care alternativt med vanlig post eller "egen remiss". Vi vill gärna samarbete med remittenter och andra aktörer kring patientgruppen - kontakta gärna kundansvarig Jessica Ulvhag om intresse finns: jessica.ulvhag@rehabakademin.se Läs mer