Rehabilitering

Vänd dig till oss

Har du sedan en längre tid haft svårigheter att hantera din vardag på grund av långvarig smärta och/eller utmattningssyndrom?

Är du över 18 år?

Då ska du vända dig till oss!

Vårt team hjälper dig

Vi erbjuder samordnad bedömning och rehabilitering där patienten ska ha behov av insatser av flera yrkeskategorier med ett gemensamt mål. Vårt team består av läkare, psykologer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Är du mellan 18-30 år?

Har du sedan en längre tid haft svårigheter att hantera din vardag på grund av långvarig smärta och/eller utmattningssyndrom?

Under 2018-19 utvecklar vi även särskilt rehabiliteringsprogram för de som är Unga Vuxna med Utmattningssyndrom.

Läs mer

KONTAKTA OSS

Hos oss gäller Landstingets taxa och frikort

Kom i kontakt med oss

Vi tar emot remisser från vårdpersonal. Du som själv är drabbad kan också välja att skicka en sk

”egenremiss”.

Vi finns här

Är du i riskzonen?

Gör våra självskattningstester

Hur vi arbetar

Inledande teambedömning

Vi inleder kontakten med en bedömning av hälsosituation, förmåga och funktion. Bedömningen syftar till att komma framtill vad som är den lämpligaste åtgärden i varje specifikt fall. Du som är patient får träffa en specialistläkare, psykolog och fysioterapeut/sjukgymnast eller arbetsterapeut. Vi kartlägger förmågor och besvär genom undersökning, intervjuer och formulär.

Åtgärdsplan och rekommendationer

Den samlade bedömningen samtalar vi om med berörd patient på ett teammöte, där vi också kommer fram till en åtgärdsplan. Ofta innebär det att vi erbjuder rehabiliteringsprogram hos oss, men ganska ofta är bedömningen att det finns andra mer lämpliga insatser än det vi kan erbjuda. Vi försöker då ge rekommendationer om andra åtgärder. En sammanfattning av bedömningen här skickas till remitterande läkare.

Rehabilitering hos oss

Om vi bedömer att du som patient har sådana rehabiliteringsbehov som vi kan hjälpa till med kommer vi erbjuda ett rehabiliteringsprogram hos oss. Rehabiliteringsprogrammet kan se lite olika ut beroende på behov, men i regel är det en ganska omfattande insats - ca 3-4 dagar i veckan under ca 4 månader – och det är i huvudsak gruppbaserade aktiviteter där du som patient även får möjlighet att träffa andra som är i en liknande situation. Vi kompletterar gruppaktiviteterna med enskilda besök och hemuppgifter. Med start i augusti 2019 kommer vi även erbjuda ett mer lågintensivt rehabprogram (endast ett tillfälle per vecka) för patienter med långvarig smärta. Programmet vänder sig till dig som inte kan delta i rehabilitering flera gånger i veckan. Även detta program är gruppbaserat.

De åtgärder vi erbjuder är inriktade på att återfå och träna upp funktioner som sömn, rörelseförmåga, sinnesfunktioner, uthållighet och återfå en god sinnesstämning. Det syftar också till att öka förmåga, handlingskraft och engagemang vad gäller vardagliga aktiviteter, arbete, försörjning och familj. Vi erbjuder även kontakt med arbetsgivare i senare delen av programmet och ger rekommendationer kring arbetsåtergång.