Rehabilitering

Vi vänder oss till patienter över 18 år som sen en längre tid har svårigheter att hantera sin vardag på grund av långvarig smärta och/eller utmattningssyndrom. Vi har avtal med landstinget. Under 2018-19 utvecklar vi särskilt utformat rehabiliteringsprogram för de som är Unga Vuxna med Utmattningssyndrom. Landstingets taxa och frikort gäller hos oss.

Vårt team består av läkare, psykologer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter med gedigen specialistkompetens i dessa områden. Vi erbjuder samordnad bedömning och rehabilitering där patienten ska ha behov av insatser av flera yrkeskategorier med ett gemensamt mål.

Det finns flera sätt att vända sig till oss:

  • Remiss från läkare, psykolog, fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska, socionom.

  • Det går också bra att skicka sk "egenremiss", dvs du skriver själv till oss om dina besvär och vad du behöver hjälp med. Läs mer under "Till dig som är patient"

  • Är nu närstående, arbetsgivare eller HR-konsult och har en drabbad medarbetare kan du stötta den drabbade att skicka egenremiss.

Inledande teambedömning

Vi inleder kontakten med en bedömning av patientens hälsosituation, förmåga och funktion. Bedömningen syftar till att komma framtill vad som är den lämpligaste åtgärden i varje specifikt fall. Patienten får träffa en specialistläkare, fysioterapeut/sjukgymnast och psykolog. De kartlägger förmågor och besvär genom undersökning, intervjuer och formulär. Den samlade bedömningen samtalar vi om med den berörda patienten på ett teammöte, där vi också kommer fram till en åtgärdsplan. Ofta innebär det att vi erbjuder rehabiliteringsprogram hos oss, men ganska ofta är bedömningen att det finns andra mer lämpliga insatser än det vi kan erbjuda. Vi försöker då ge rekommendationer om andra åtgärder. En sammanfattning av bedömningen här skickas till din remitterande läkare, som hjälper dig sedan vidare.

 

Rehabilitering hos oss

Om vi bedömer att du som patient har sådana rehabiliteringsbehov som vi kan hjälpa till med kommer vi erbjuda ett rehabiliteringsprogram. Rehabiliteringsprogrammet kan se lite olika ut beroende på behov, men i regel är det en ganska omfattande insats - ca 3-4 dagar i veckan under 3-4 månader – och det är i huvudsak gruppbaserade aktiviteter där du som patient får möjlighet att träffa även andra som är i en liknande situation. Vi kompletterar gruppaktiviteterna med enskilda besök och hemuppgifter.

De åtgärder vi erbjuder är inriktade på att återfå och träna upp funktioner som sömn, rörelseförmåga, sinnesfunktioner, uthållighet och återfå en god sinnesstämning. Det syftar också till att öka förmåga, handlingskraft och engagemang vad gäller arbete, försörjning och familj.