Patient

Vi vänder oss till dig som haft problem en längre tid med smärta och/eller utmattning och som fortfarande har stora besvär trots att olika insatser har prövats. Du kan skriva egenremiss till oss. Vi finns på Korta Gatan 9 i Solna, dit du kommer enkelt med T-banan station Solna Strand. Vi erbjuder även särskilt utformat rehabiliteringsprogram för dig som är Ung Vuxen och har drabbats av utmattningssyndrom. Varmt välkommen till oss!

Är du orolig att du har utvecklat, eller riskerar att utveckla utmattningssyndrom eller långvarig smärta? Gör självskattningstester för att se om du ligger i riskzonen.

Självskattningstest för utmattningssyndrom hittar du här, och självskattningstest för långvarig smärta hittar du här.

Så här gör du om du vill komma i kontakt med oss

Det enklaste sättet för dig att komma i kontakt med oss är att be din husläkare eller läkare på vårdcentral att skriva en remiss till oss. Du kan också få remiss från läkare inom din företagshälsovård, från specialistläkare eller din fysioterapeut, psykolog, sjuksköterska eller arbetsterapeut. Om du vill kan du själv skriva till oss och berätta om varför du vill komma, en sk egenremiss. Vi har utformat en blankett för egenremiss som du kan använda och skicka på ett säkert sätt till oss genom att du använder Mobilt Bankid.

Skicka egenremiss till oss

Till ditt första besök - tänk igenom det här

När du kommer på dina första besök är det bra om du förbereder dig så att du kan svara på följande frågor:

  • Vilka förmågor i vardagen är det som du skulle vilja kunna utföra idag som du nu inte klarar pga ohälsa? Tänk stort, t ex umgås med familj och vänner, utföra fritidsintressen, hushållsarbete, lönearbete etc.
  • Vilka är de hälsoproblem i vardagen som hindrar från att göra det du skulle vilja göra eller behöver göra? Är det t ex smärta, orkeslöshet, trötthet, oro?
  • Finns det något annat än ohälsa som hindrar dig i vardagen eller som bidrar till att du inte mår bra? kan det t ex vara tungt arbete, ekonomiska bekymmer, sömnsvårigheter, belastning genom krav från anhöriga, relationsproblem, annat?
  • Har du tidigare genomgått någon omfattande utredning för de hälsoproblem du söker för nu? Var och när?
  • Vilken hjälp eller behandling har du prövat tidigare? Vad blev resultatet?
  • Har du någon pågående behandlingskontakt nu? Fysioterapeut? Psykoterapeut?
  • Vilka mediciner använder du just nu? Skriv gärna lista: preparatnamn, styrka, dosering.
  • Om vi tillsammans med dig kommer fram till att ett rehabiliteringsprogram på Rehabakademin är lämpligt, tror du att det är möjligt för dig att komma 2-3 dagar/vecka under 2-4 månaders tid?

Vårt kundlöfte

Hos oss blir alla personligt och professionellt bemötta. Vi vill skapa bra förutsättningar för hälsa hos både individer och organisationer genom att bidra med kunskap, verktyg och engagemang.

Sagt om oss:

”Bemötandet har varit berömvärt”
”Utmärkt holistiskt tänk” 
”Många bra verktyg som jag kommer använda”

Personuppgiftshantering

Vi är mån om att respektera din integritet och hanterar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Dataskyddsombud är Helena Wernegren och Karin Molander, vilka nås via telefon 08-587 146 00. Läs mer om vår hantering av personuppgifter här:

Länk – Hur och varför vi hanterar dina personuppgifter

Länk – Vår Personuppgiftspolicy