Om oss

Rehabakademin och Arbetsmiljöakademin är systerverksamheter som i samverkan utvecklar och levererar tjänster som skapar hälsa och livskvalitet – för den enskilda människan och i organisationer. Vi är experter på teambaserad medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering samt förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete.

 

Vår historia

Vår historia började när ett avtal med Stockholms läns landsting skrevs. Avtalet möjliggjorde uppstarten av verksamhet inom hjärteområdet specialiserad och teambaserad rehabilitering. I februari 2015 öppnades dörrarna för Rehabakademins mottagning vid Solna strand. Mottagning och arbetsmetoder formades specifikt för patienter med utmattningssyndrom och/eller långvarig smärta – de stora sjukskrivningsgrupperna. Utökning och utveckling av verksamheten skedde sedan successivt genom rekrytering av erfarna och engagerade medarbetare.

Under uppbyggnaden av Rehabakademin växte en önskan fram om att även arbeta förebyggande – tänk om människor inte behöver bli sjuka av vardagens och arbetslivets påfrestningar – det är det allra bästa! Uppstart av förebyggande tjänster inom arbetsmiljöområdet skedde 2017 genom att knyta nyckelkompetens till oss - Arbetsmiljöakademin etablerades. Genom utbildningar och konsulttjänster bidrar vi mer än gärna för att förbättra arbetsmiljön och förhindra onödig sjukfrånvaro. Att satsa på god och trygg arbetsmiljö ger mångfalt tillbaka – vi vet att människor som trivs på jobbet presterar bättre!

Vår vision är att öka livskraft hos människor och organisationer!

Medarbetare

Inom Rehabakademin och Arbetsmiljöakademin arbetar specialistläkare, psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, seniora arbetsmiljökonsulter, organisationskonsult, ergonom och folkhälsostrateg/kundansvarig. Alla med gedigen erfarenhet och kompetens inom sina områden. Vi är medlemmar i Almega, Vårdföretagarna och verkar enligt gällande kollektivavtal.

Vi värdesätter kompetens och är mån om att knyta de bästa till oss! Vill du arbeta med oss? Skicka en intresseanmälan till VD Susanne Alm-Sönnergren, mejl: Susanne.alm-sonnergren@rehabakademin.se

Lediga jobb anslås här: Lediga jobb

 

Samarbetspartners

Vi är experter, men ingen kan allt. Vi är därför angelägna om att knyta till oss kompletterande aktörer med närliggande kunskapsområden – vi tror på samarbete! Vi kan tillsammans skräddarsy för att möte kunders behov. Vill du samarbeta med oss? Kontakta gärna Annika Westerberg, mejl: annika.fryxell-westerberg@rehabakademin.se

Samarbetspartner idag:


webbplats http://www.oxygroup.se


webbplats http://lovemyoffice.se

FörstaHjälpenKonsulten logga

FörstaHjälpenKonsulten logga

Kvalitet & Miljö

Kvalitet är förstås viktigt. Vi är certifierade enligt ISO i kvalitets- och miljöledning, och vi har en ständig strävan att förbättra våra arbetssätt, processer och leveranser. Vi har en uttalad verksamhetspolicy som innefattar Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö – du kan läsa den här: Verksamhetspolicy.

Ett personligt och professionellt bemötande är viktigt för oss. Vi följer upp nöjdhet och synpunkter genom nöjdhetsenkäter. Vid utvärdering av 2017 var 99% av patienterna är nöjda/mycket nöjda med bemötandet hos oss och 99% av patienterna vill rekommendera Rehabakademin till andra i liknande situation.

Några värmande citat från patientenkäter:
”Bemötandet har varit berömvärt”
”Utmärkt holistiskt tänk”
”Många bra verktyg som jag kommer använda”
”Känt mig sedd och lyssnad på”
”Detta har varit en vändpunkt i mitt liv och en väckarklocka.”

Under hösten 2017 deltog 90 chefer, skyddsombud i någon av våra arbetsmiljöutbildningar. Fina omdömen finns i de utvärderingar som gjorts, vilket förstås glädjer oss!

Ett citat från en enkät till kund som deltagit i arbetsmiljöutbildning:

"Bra! Man får en helt ny syn på arbetsmiljö, särskilt rörande stress."

 

Årligen sammanställer vi verksamhetens resultat och måluppfyllelse i vår Verksamhetsberättelse, som du kan ta del av här:

2015

2016

2017

2020

Ägare och styrelse

Rehabakademin drivs i ett privatägt aktiebolag, Rehabakademin AB (org nr: 559001-1382).
Arbetsmiljöakademin AB (org nr: 559074-3760) är ett dotterbolag.
Vi finns på www.allabolag.se

VD: Susanne Alm-Sönnergren

Verksamhetschef: Susanne Alm-Sönnergren

Medicinskt Ledningsansvarig: Carl Molander

Styrelse: Carl Molander (ordförande), Susanne Alm-Sönnergren, Anders Warenmark, Rafaela Voss (adjungerad styrelseledamot)

Ägare: Carl Molander, Anders Warenmark, Helena Wernegren, Per-Otto Waern, Susanne Alm-Sönnergren

Personuppgiftshantering

Vi värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Dataskyddsombud hos oss är Karin Molander och Annika Fryxell Westerberg, som nås genom telefon 08-587 146 00.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här: Personuppgifter och mer finns att läsa i vår Personuppgiftspolicy.