Om långvarig smärta

Vad är långvarig smärta?

I dagsläget så vet man inte fullt ut varför vissa får långvarig smärta och andra inte.  Det verkar vara både biologiska, psykologiska och sociala faktorer som spelar in för hur ont man får och om smärtan blir långvarig eller ej. Hur vi hanterar smärtan varierar också mellan olika individer.

När skadan är läkt eller hotet om skadan inte finns kvar men smärtsignalerna fortsätter så fyller den långvariga smärtan inte längre någon känd funktion. Det är vanligt att smärtan efter hand ökar i intensitet och sprider sig utanför det skadade området. Forskning har visat att det sker förändringar både i vävnaden och i hjärna/ryggmärg som gör att smärtupplevelsen fortsätter. Det egna smärthämningssystemet fungerar inte längre optimalt.

Smärtan har nu blivit en sjukdom i sig. Det är många gånger svårt, eller till och med omöjligt, att se var den akuta smärtan slutade och den långvariga startade.

Smärtan påverkar oss inom många dimensioner av livet. Musklerna i kroppen blir ofta spända av smärtan och leder till att vi undviker de rörelser som gör ont. Det kan på ett olyckligt sätt innebära minskad muskelstyrka, koordination, rörlighet, uthållighet och därmed till minskad förmåga att göra saker i vardagen. Smärtan kan ge sömnsvårigheter och påverkan på minne, koncentration och humör. Depression, oro och ångest är vanligt. Hur vi mår psykiskt påverkar upplevelsen av smärtan och hur vi kan hantera den. Vissa personer blir så oroliga för smärta att de blir alltmer passiva och deras vardag begränsas. Till slut kan rädsla för att få smärta bli ett större hinder än smärtan i sig. Det är också vanligt att inte lyssna på kroppens smärtsignaler och att fortsätta aktiviteter utan paus.  Det kan leda till överbelastning och ökad smärta. Livet blir ofta inrutat och begränsat och det är smärtan som huvudsakligen styr, vilket påverkar livskvaliteten negativt. 

Här kan du göra ett självskattningstest för att se om du ligger i riskzon för att utveckla långvarig smärta.

Lästips:

1177 om långvarig smärta

1177 om Fibromyalgi

Rikard Wicksell. Att leva med smärta: ACT som livsstrategi. Natur & Kultur 2014

Joanne Dahl, Tobias Lundgren. Släpp taget om smärtan: ACT-metoden mot långvarig värk. Wahlström & Widstrand. 2008

Martin Ingvar, Gunilla Eldh. Hjärnkoll på värk och smärta. Natur och kultur. 2012

Anders Hansén. Hjärnstark. Hur motion och träning stärker din hjärna. Fitnessförlaget, 2016

Poddtips:

Smärta, ett nödvändigt ont?