MindfulnessStress

Mindfulness som metod mot stress

Stress är en naturlig reaktion då kroppen omprioriterar och mobiliserar energi för att vi ska kunna lösa akuta problem och hot. Det är menat som en kortvarig reaktion och efteråt behöver vi återhämta oss så att kroppens funktioner kan återgå till det normala. I dagens samhälle ser det vi upplever som hot annorlunda ut, till exempel hög arbetsbelastning, relationsproblem, ekonomiska bekymmer, anhörigs sjukdom m.m. och de upplevda hoten kan leda till en långvarig stressreaktion utan chans till återhämtning. När kroppen befinner sig i ständig stress kan det med tiden orsaka värk, orkeslöshet, inflammationer, högt blodtryck och sjukdomar som utmattningssyndrom, fibromyalgi och hjärtproblem. Därför är det viktigt att hitta medel och metoder som minskar stressen i livet.

 

Tänkt och verklig stress

Vår hjärna har svårt att skilja på våra tankar och verklighet när det kommer till stress. Den reagerar på samma sätt om vi ligger och oroar oss över om vi ska hinna med bussen nästa morgon som om vi faktiskt är sena till bussen och måste springa efter den. Även om det bara är ett tänkt hot så beordrar hjärnan kroppen att bemöta det vi oroar oss för med en stressreaktion. Medan den mer konkreta stressen i livet, för mycket jobb, trasslig ekonomi etc. behöver bemötas med praktiska åtgärder och förändringar kan den tänkta stressen hanteras genom att ändra hur vi tänker och resonerar. En metod för det är mindfulness.

 

Vad är mindfulness?

Mindfulness, eller medveten närvaro som det även kallas, är en enkel meditationsteknik som grundar sig i att man är uppmärksam enbart på det som sker i stunden, utan att värdera eller döma. Det är en metod som inte kräver några djupare förkunskaper, som inte har några andliga kopplingar och som därför passar alla.

 

Rent praktiskt går mindfulness ut på att man observerar det som händer i stunden istället för att tänka på annat. Istället för att sitta och grubbla över vad som sades på det där jobbmötet när man är på väg hem så betraktar man mönstren regndropparna gör på bussfönstret. Eller att ligga i sängen på kvällen och känna hur tyget i kudden känns mot huden istället för att jaga upp sig över allt som ska hinnas med nästa dag. Det handlar om att fokusera på den direkta upplevelsen istället för på saker som redan har hänt eller det som vi oroar oss för ska hända. På det sättet är mindfulness ett bra verktyg mot den tänkta stressen.

 

Så minskar mindfulness stressen och förbättrar vårt liv och vår hälsa

Mindfulness används bland annat inom sjukvården för att minska stress, ångest och depressioner samt för att hantera smärta och sömnproblem. Det finns flera orsaker till varför den här tekniken hjälper oss och får oss att må bättre:

 

Själva mindfulness-övningen blir en stund av återhämtning.

Vi lär oss att skilja på tankar och på händelser, vilket innebär att vi kan hindra kroppen från att dra igång ett stresspåslag över någonting som bara existerar i vårt huvud.

När vi observerar oss själva och våra tankar och känslor lär vi oss vilka mönster och reaktioner som styr hur vi agerar. Till exempel att vi kanske flyr undan saker som ger oss oro istället för att ta itu med dem. Med bättre självkännedom går det att se vad vi gör på autopilot och vi kan förändra vårt beteende till det mer positiva och hälsosamma.

Att befinna sig i en direkt upplevelse innebär att vi stänger ute livets alla störningsmoment och lättare kan lyssna till oss själva och känna efter hur vi mår. Om vi har ont någonstans eller om vi är trötta och i behov av återhämtning. Vi känner lättare av kroppens signaler och kan göra något åt dem.