Kunskapsbank

Categories

Stress   |   30 August

Vikten av att förebygga stress

Medan kroppens stressreaktion är värdefull för att kvickt mobilisera energi när vi snabbt behöver ta itu med ett tillfälligt hot, kan stress göra oss sjuka om den pågår under lång tid utan möjlighet till återhämtning. Långvarig stress kan bland annat orsaka muskelvärk, magproblem, utmattningssyndrom, depression och hjärt- och kärlsjukdomar. En person som blir sjuk av…

Arbetsmiljö   |   29 August

Skapa en friskare arbetsplats med arbetsglädje

En verksamhet är lika stark som sina medarbetare. De utgör stommen och leder organisationen framåt. Mår personalen bra mår verksamheten också bra, därför är deras trivsel oerhört viktig. När människor är friska och glada på jobbet presterar de bättre, har bättre kommunikation, utvecklas, blir mer kreativa, kommer med nya idéer, lyfter stämningen och sjukskrivningarna minskar….

Arbetsmiljö   |   28 August

Riskfaktorer vs friskfaktorer

Arbetsmiljöarbete har länge varit synonymt med att förebygga och minimera riskerna för kroppsliga skador i arbetet. Det har rört sig om praktiska åtgärder som säkerhetsföreskrifter, skyddsutrustning, hjälpmedel, utbildning m.m. På dagens arbetsplatser är riskerna inte lika ofta fysiska utan det handlar snarare om psykosociala arbetsmiljöproblem. När allt större krav ställs på medarbetarnas effektivitet, tålighet och…

Arbetsmiljö   |   24 August

Lagarna och föreskrifterna som styr arbetsmiljön

För att kunna skapa en god arbetsmiljö där vi mår bra på jobbet och där olycksfall samt ohälsa förebyggs behövs det lagar och föreskrifter. Den främsta lagen är arbetsmiljölagen. Det är en ramlag som innehåller de grundläggande bestämmelserna, skyldigheterna och de allmänna kraven för en god arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen tar hänsyn till allt det som påverkar…

Arbetsmiljö   |   22 August

Inflytande ger bättre arbetsmiljö

En av de faktorer som påverkar mest hur vi mår på jobbet är hur mycket inflytande vi har i vårt arbete. Flera studier visar att brist på inflytande och kontroll i kombination med höga krav på arbetsplatsen är starkt förknippat med utbrändhet och utmattningssyndrom. Att ha liten påverkansmöjlighet i sitt arbete ökar riskerna för stressrelaterad…

Okategoriserade   |   21 August

Hållbart ledarskap för en sund arbetsmiljö

Ett bra arbetsmiljöarbete är grunden för att minska olycksfall och sjukdomar på arbetsplatsen.  På en sund arbetsplats är medarbetarna inte bara friska och välmående, de trivs och gillar att gå till jobbet. De arbetsgivare som jobbar aktivt med arbetsmiljön får i regel bättre resultat på kuppen. Det är ett arbete som alla vinner på.  …

Ergonomi   |   20 August

En ergonomisk arbetsmiljö för friska medarbetare

Att jobba aktivt med ergonomi, friskvård och andra insatser som främjar fysiskt och psykiskt välmående lönar sig alltid. När medarbetarna är friska och mår bra presterar de och trivs bättre, utvecklas, blir mer kreativa och känner mer arbetsglädje, samtidigt som sjukskrivningarna minskar. En ergonomisk arbetsmiljö som ger friska och nöjda medarbetare är en vinst för…

Stress   |   20 August

Det här är stress och så påverkar det kroppen

  Att uppleva stress är en naturlig del av livet. Alla drabbas vi då och då av krävande situationer då kroppen behöver mobilisera kraft för att lösa problemet. Så länge stressen är kortvarig och det finns möjlighet till återhämtning efteråt så är det en sund och naturlig reaktion, men om stressen blir långvarig utan möjlighet…

Smärta   |   10 August

Närstående vid smärta

Vad kan jag som närstående göra? Att leva med någon som har långvarig smärta kan bli påfrestande för relationen. Det kan bli svårt att veta om man ska hjälpa till eller om man ska gå undan. Vid en akut smärta så är det naturligt att man hjälper till och tar hand om den som är…

Utmattningssyndrom   |   10 August

Närstående vid utmattning

Vad kan jag som närstående göra? Ha tålamod och var ett stöd för minnet när det behövs. Den som har utmattningssyndrom har ofta svårt att minnas information, glömmer bort saker som ska göras och kan komma av sig mitt i en uppgift eller aktivitet. Det kan vara en hjälp om föremål läggs tillbaka på “sin…