Okategoriserade

Hur vi på Rehabakademin och Arbetsmiljöakademin gör med Covid-19 (Corona) och smittrisken

Rehabakademin och Arbetsmiljöakademin begränsar fysiska besök under den pågående Corona-epidemin genom att istället erbjuda digitala besök, enskilt och i grupp. Vi följer Folkhälsomyndighetens nyhetssida. Förhoppningsvis kan vi återgå tillbaka till fysiska besök i större utsträckning under hösten 2021.
För de fysiska besök som äger rum har vi följande regler och råd för att minska smittrisken:
1. Patienter, besökare och personal som har hosta eller feber ska stanna hemma. Det gäller även vid lättare symtom eller om du varit nära någon annan som har symtom och har riskerat bli smittad. Följ Folkhälsomyndighetens aktuella anvisningar om provtagning för att se om du har Covid-19 och stanna hemma till dess testet har visat att du inte är smittad eller när du varit symtomfri i två dygn.
2. Om du inte har egen ansiktsmask kommer du att erbjudas sådan om du behöver genomgå kroppsundersökning, t.ex. hos läkare.
3. Hälsa gärna på varandra, men inte med handskakning.
4. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller använd handsprit.
5. Undvik att sitta nära andra personer, försök hålla två meters avstånd i väntrum m.m.
6. För dig som deltar i fysioterapeutisk behandling i grupp, hjälp gärna till att själv torka av dynor m.m. med sprit efter användning om du blir ombedd.
7. Vi kommer/måste använda tolk (talade språk) per telefon i stället för besök med tolk i rummet.
8. Vi håller minst 1 m avstånd under besök och personalen kommer ha mask vid kroppsundersökning.
9. Slutligen, om du blir sjuk efter ett besök på Rehabakademin är vi tacksamma om du omedelbart kontaktar receptionen och genomgår provtagning för att se om du är smittad. Då kan vi vidta åtgärder för att förhindra smittspridning inom personalgruppen och till andra patienter.