Arbetsmiljö

För och nackdelarna med gränslöst arbete

Den tekniska utvecklingen har förändrat mycket i våra liv. Inte minst i arbetslivet. Tack vare digitaliseringen och de mobila möjligheterna går det nu att jobba var och när man vill om man har ett kontorsjobb. De flesta verktyg man behöver för sitt arbete går att ha med sig i datorn och mobilen och så länge man är uppkopplad spelar det ingen större roll var man befinner sig. Även möten och samarbeten går att sköta på distans.

 

Den här utvecklingen har även gjort att arbetslivet har blivit mer individualiserat. Istället för att befinna sig på sin arbetsplats på vissa utsatta tider handlar jobbet nu allt mer om att som anställd själv planera, organisera och lösa sina uppgifter.

 

Som med all förändring för det här flexibla och gränslösa sättet att arbeta med sig både för- och nackdelar.

 

Fördelarna med gränslöst arbete

 

 • Att själv kunna påverka sin arbetstid upplevs av de flesta som någonting positivt som ger mer kontroll över både arbetsuppgifterna och livet i stort. För de som till exempel har barn går det att planera jobbet runt skola och förskola utan att man måste jäkta till hämtningar och lämningar. Det går att jobba ikapp senare på kvällen.

 

 • Det är motiverande och tillfredställande att få mer ansvar och själv organisera sina arbetsuppgifter och sin utveckling.

 

 • Det går att minska eller undvika stressande och tidskrävande jobbpendling.

 

 • Man kan själv välja en miljö där man vet att man kan arbeta optimalt efter sina egna personliga förutsättningar. Om man till exempel jobbar i ett öppet aktivitetsbaserat kontorslandskap går det lättare att söka sig till en alternativ lugnare arbetsplats om man behöver koncentrera sig.

 

 • Att kunna ge sin arbetsmiljö en personlig prägel (till exempel ett hemmakontor) är kopplat till högre produktivitet.

 

 • Det är lättare att matcha talang mot arbetsuppgift när geografisk placering inte längre är ett hinder.

 

 • Det blir mer kostnadseffektivt för både arbetsgivare och anställd (minskat behov av lokaler, resekostnader etc.)

 

 

Nackdelarna med gränslöst arbete

 

 • Arbetstid och fritid kan börja flyta ihop så att man varken jobbar eller är ledig ordentligt. Det kan bli svårt att lämna jobbtankarna bakom sig när man halvjobbar mest hela tiden och den viktiga återhämtningen blir lidande.

 

 • Flexibla arbetsförhållanden gör att vi generellt sett arbetar mer och personer med mycket ansvar och många uppgifter kan känna en press att jobba mer och hårdare.

 

 • Otydlighet i var jobbet börjar och slutar kan göra att man känner att man måste vara tillgänglig hela tiden.

 

 • Ansvaret att själv planera sina arbetsuppgifter kan bli en extra börda utöver allting annat man behöver hantera.

 

 • Bristen på direkt ledarskap och stöd från kollegor kan skapa osäkerhet och otrygghet.

 

 

Hur man skapar ett sunt flexibelt arbetsliv

Det gränslösa arbetslivet kan bli ett sätt att få in mer frihet i och kontroll över sina arbetsuppgifter samt att de går att anpassa efter ens personliga behov och förutsättningar. Det viktiga är att man utarbetar strategier och skapar strukturer som motverkar nackdelarna med det flexibla arbetssättet. Det är trots allt ett relativt nytt sätt att arbeta och det här är ett bra tillfälle för både anställda och arbetsgivare att gemensamt prata om vilka behov, förväntningar och lösningar som finns.

 

 • Diskutera normer och regler för tillgänglighet. Framför allt är det viktigt som anställd att vara tydlig både för sig själv och andra när man är och inte är tillgänglig.

 

 • Ta pauser även när man inte är på arbetsplatsen.

 

 • Det kommer fortfarande att finnas behov för stöd och återkoppling från ledningen. Hitta former för det som passar det gränslösa arbetssättet.

 

 • Som arbetsgivare behöver man ha koll på hur mycket de anställda arbetar, även när de inte är på arbetsplatsen. Hjälp dem att prioritera bland sina uppgifter, avlasta dem och omfördela uppgifter vid hög arbetsbelastning.

 

 • Använd återkommande medarbetarsamtal som ett verktyg för att utvärdera och omarbeta det flexibla arbetet så att man får en fungerande gränssättning och rätt stöd.