08 12 2020

Öppen utbildning via webb- REHABILITERING OCH ARBETSANPASSNING 8/12-2020

Nya krav gällande rehabilitering och arbetsanpassning. Efter ett kvarts sekel upphör den tidigare föreskriften om Arbetsanpassning och rehabilitering AFS 1994:1 och ersätts av en ny AFS under 2020 där begreppet rehabilitering tas bort.

Innehåll:

Genomgång av ny AFS om arbetsanpassning och rehabilitering

Genomgång av modell hur arbeta med rehabilitering.

Omfattning: Halvdag

Utbildare: Seniora arbetsmiljökonsulter

Datum och tid: tisdag 8 december kl 13.00 – 16.30

Pris: 1 700 kr/person ex moms.

För mer information kontakta kundansvarig Jessica.ulvhag@arbetsmiljoakademin.nu