23 01 2020
Karin Molander senior arbetsmiljökonsult och Marita Tirén senior arbetsmiljökonsult och leg. psykolog
Öppen arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud, 2 dagar

Arbetsmiljö handlar om allt som påverkar människor på jobbet så som luft, ljud, kemikalier men även ledarskap, kommunikation, stress och möjlighet till återhämtning. Genom att arbeta systematiskt med arbetsmiljön skapas förutsättningar för en säker och effektiv arbetsplats med trivsam arbetsmiljö och mindre risk för konflikter och kränkningar. På den här utbildningen får du de kunskaper som behövs för att kunna säkerställa att verksamheten lever upp till de krav som ställs i arbetsmiljölagen. Utbildningen lägger vikt vid ansvarsfrågor och olika roller inom arbetsmiljön. Genom att utbildningen är öppen för både chefer och skyddsombud skapas förutsättningar för dialog och samarbete kring arbetsmiljöarbetet. Under utbildningens gång finns många möjligheter att reflektera och diskutera kring egna erfarenheter.

Utbildningen varvar teori med fallbeskrivningar och grupparbeten. Du får med dig metoder och konkreta verktyg för att kunna bedriva ett praktiskt arbetsmiljöarbete.

Omfattning:2 dagar
Datum:
  • 11 sept. kl 08.30-16.30 samt 18 sept. kl 08.30-16.30
  • 13 nov. kl 08.30-16.30 samt 20 nov. kl 08.30-16.30
  • 23 jan. 2020 kl 08.30-16.30 samt 30 jan. kl 08.30-16.30
  • 19 mars 2020 kl 08.30-16.30 samt 26 mars kl 08.30-16.30
Syfte

Erhålla grundläggande kunskaper i arbetsmiljölagstiftningen och förståelse för hur arbetsgivare och skyddsombud och övriga anställda bör samarbeta när det gäller arbetsmiljöfrågor.

Efter utbildningen ska du:
  • Ha kunskap om arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Kunna identifiera arbetsmiljörisker och känna till hur dessa förebyggs
  • Se sambandet mellan systematiskt arbetsmiljöarbete och förutsättningar för bra arbetsförhållanden
  • Veta var man kan söka mer information om arbetsmiljöfrågor
  • Kunna bedriva ett praktiskt arbetsmiljöarbete i samverkan