28 10 2020
Karin Molander, ergonom/arbetsmiljökonsult
Webbinarium- När du behöver hjälp med att få ordning på ditt systematiska arbetsmiljöarbete- 28/10- 2020

Att ha ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är en av framgångsfaktorerna för att nå
friska arbetsplatser. Med ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan risker och brister upptäckas innan
det inträffar olyckor eller att någon drabbas av ohälsa.

Vid det här frukostseminariet beskriver vi hur vår metod kan stötta din organisation att göra rätt
saker i arbetsmiljöarbetet.

Vad får du med dig?
• Under seminariet får du möjlighet att fylla i en övergripande checklista för att få koll på ert systematiska arbetsmiljöarbete.
• Du får en avstämning om allt är på plats eller om ni har åtgärder att göra.
• De arbetsuppgifter som checklistan visar att ni behöver utföra kan skrivas ner i en handlingsplan som sedan ligger till grund för ert fortsatta arbetsmiljöarbete.

Välkommen till vårt kostnadsfria webbinarium för personer som arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Kl 08.00-09.00