30 01 2045

ARBETSMILJÖUTBILDNING FÖR CHEFER OCH SKYDDSOMBUD- 23 & 30/1-2020

Öppen arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud

Utbildningen ger de kunskaper som behövs för att kunna säkerställa att verksamheten lever upp till de krav som ställs i arbetsmiljölagen. Utbildningen lägger vikt vid ansvarsfrågor och olika roller inom arbetsmiljön. Genom att utbildningen är öppen för både chefer och skyddsombud skapas förutsättningar för dialog och samarbete kring arbetsmiljöarbetet. Under utbildningen finns många möjligheter att reflektera och diskutera kring egna erfarenheter. Utbildningen varvar teori med fallbeskrivningar samt grupparbeten. Du får med dig metoder och konkreta verktyg för att kunna bedriva ett praktiskt arbetsmiljöarbete.

Omfattning: 2 heldagar

Plats: Korta Gatan 9, 2 tr Solna Strand

Datum och tid: 23 och 30 januari kl 08.30 – 16.30

Utbildare: Seniora arbetsmiljökonsulter

 

Innehåll:

• Grundläggande kunskaper om arbetsmiljölagen och föreskrifter

• Systematiskt arbetsmiljöarbete

• Riskinventering, riskbedömning och handlingsplan

• Arbetsskador och tillbud

• Roller och samverkan i arbetsmiljöarbetet

• Fysiska arbetsmiljöfaktorer

Belastningsergonomi

• Organisatorisk och social arbetsmiljö

• Arbetsanpassning och rehabilitering

• Första hjälpen och krisstöd

• Hot och våld

• Ensamarbete

 

Pris: 6 000 kr/person ex moms. I priset ingår intyg och fika dock ej lunch.

Anmälan är bindande. Om du själv får förhinder kan du överlåta din plats till en kollega.

Utbildningen sker i grupp om 5–20 deltagare. Minimiantal för genomförande är 5 deltagare.