Egenremiss

Är du anhörig eller arbetsgivare till någon som är drabbad av långvarig smärta och/eller utmattningssyndrom?
Vi hjälper gärna till!
                       ...

Hos oss gäller Landstingets taxa och frikort

Hjälp din anhöriga eller din medarbetare till en första kontakt med vårdcentral eller företagshälsovård. De kan skicka remiss till oss. Du kan även hjälpa din anhöriga eller medarbetare att skicka en egenremiss till oss. Tillgång till mobilt BankId behövs för att kunna logga in.
Skicka egenremiss till oss

När du skickar egenremiss – det är viktigt för oss att veta om:

  • din sjukdomshistoria
  • vilka utredningar som gjorts
  • om labprover tagits senaste året

Beskriv också vad som är ditt mål med att delta i rehabiliteringen – vad vill du kunna göra som du inte kan idag. Skriv gärna om din sociala situation så som familj, arbete, etc. under Övrigt. Skriv gärna så utförligt som möjligt.

Är du i riskzonen?

Gör våra självskattningstester

Hur vi arbetar

Inledande teambedömning

Vi inleder kontakten med en bedömning av hälsosituation, förmåga och funktion. Bedömningen syftar till att komma framtill vad som är den lämpligaste åtgärden i varje specifikt fall. Du som är patient får träffa en specialistläkare, psykolog och fysioterapeut/sjukgymnast eller arbetsterapeut. Vi kartlägger förmågor och besvär genom undersökning, intervjuer och formulär.

Åtgärdsplan och rekommendationer

Den samlade bedömningen samtalar vi om med berörd patient på ett teammöte, där vi också kommer fram till en åtgärdsplan. Ofta innebär det att vi erbjuder rehabiliteringsprogram hos oss, men ganska ofta är bedömningen att det finns andra mer lämpliga insatser än det vi kan erbjuda. Vi försöker då ge rekommendationer om andra åtgärder. En sammanfattning av bedömningen här skickas till remitterande läkare.

Rehabilitering hos oss

Om vi bedömer att du som patient har sådana rehabiliteringsbehov som vi kan hjälpa till med kommer vi erbjuda ett rehabiliteringsprogram hos oss. Rehabiliteringsprogrammet kan se lite olika ut beroende på behov, men i regel är det en ganska omfattande insats - ca 3-4 dagar i veckan under ca 4 månader – och det är i huvudsak gruppbaserade aktiviteter där du som patient även får möjlighet att träffa andra som är i en liknande situation. Vi kompletterar gruppaktiviteterna med enskilda besök och hemuppgifter. Med start i augusti 2019 kommer vi även erbjuda ett mer lågintensivt rehabprogram (endast ett tillfälle per vecka) för patienter med långvarig smärta. Programmet vänder sig till dig som inte kan delta i rehabilitering flera gånger i veckan. Även detta program är gruppbaserat.

De åtgärder vi erbjuder är inriktade på att återfå och träna upp funktioner som sömn, rörelseförmåga, sinnesfunktioner, uthållighet och återfå en god sinnesstämning. Det syftar också till att öka förmåga, handlingskraft och engagemang vad gäller vardagliga aktiviteter, arbete, försörjning och familj. Vi erbjuder även kontakt med arbetsgivare i senare delen av programmet och ger rekommendationer kring arbetsåtergång.