Egenremiss

Det går bra att själv skicka remiss till oss. Viktigt för oss att veta om din sjukdomshistoria, vilka utredningar som gjorts, om labprover tagits senaste året. Beskriv också vad som är ditt mål med att delta i rehabiliteringen – vad vill du kunna göra som du inte kan idag. Skriv gärna om dina sociala situation så som familj, arbete, etc under Övrigt. Skriv gärna utförligt.

 

Klicka på länken nedan för att skriva din egenremiss. Du får logga in med Bank-Id.

 

Skicka egenremiss till oss