Okategoriserade
stressad kvinna vid datorn

Egenremiss vid stress och utmattningssyndrom

Stressrelaterad ohälsa har blivit den vanligaste orsaken till varför vi blir sjukskrivna här i Sverige. Allt fler blir sjuka av långvarig stress, ofta med utmattningssyndrom som följd. Om du har drabbats av utmattningssyndrom är det viktigt att du får rätt vård för att kunna komma tillbaka. Ett sätt att själv påverka din vård är genom att skriva en egenremiss till den vårdgivare du önskar få hjälp av.

 

Här får du veta vad som händer vid utmattningssyndrom och hur du skriver en egenremiss för att få hjälp.

 

Utmattningssyndrom – en av våra vanligaste orsaker till sjukfrånvaro

Stress är i grund och botten en normal reaktion på faror och hot. Det är kroppens sätt att mobilisera energi för att kunna fly ifrån eller möta ett hot. En stressreaktion är dock tänkt att bara vara en kort stund, för att sedan följas av återhämtning. I dagens samhälle reagerar kroppen med stress på andra hot, till exempel för mycket att göra på jobbet, tidsbrist, otydliga mål och riktlinjer, för höga krav, konflikter etc. Det här är stressfulla situationer som kan vara i veckor och månader. Kroppen slår inte av stressreaktionen och den som är drabbad får aldrig någon återhämtning. Det här leder i längden till fysiska och psykiska besvär.

 

Utmattningssyndrom på grund av långvarig stress kommer ofta smygande gradvis. Vanliga problem är till exempel huvud- och muskelvärk, magproblem, trötthet, orkeslöshet, svårighet med koncentrationsförmågan, sömnproblem m.m. Det här är kroppens varningssignaler att du är överbelastad och behöver återhämtning. Fortsätter den långvariga stressen kommer du med tiden att drabbas av utmattningssyndrom (det som många kallar att gå in i väggen).

 

Om du vill testa om du är i riskzonen kan du göra ett utmattningstest här.

 

Har du väl drabbats av utmattningssyndrom behöver du återhämtning, behandling och rehabilitering för att komma tillbaka igen. Rehabiliteringen består i regel av en blandning av samtalsstöd och terapi, fysioterapi och avslappningsövningar, läkemedelsbehandling och arbetsträning. Här kommer egenremiss in som ett sätt för dig att själv påverka den vård som hjälper dig tillbaka.

 

Så här fungerar en egenremiss

Om du vill få vård av en särskild vårdgivare kan du själv söka dig dit via en egenremiss, eller en egen vårdbegäran som det också kallas. Egenremissen är ett sätt för dig som patient att få mer inflytande och själv kunna påverka den vård som du tycker att du behöver. Om du har drabbats av utmattningssyndrom är det viktigt att du får hjälp av någon som verkligen förstår dina besvär, har kompetens för dem och kan ge dig rätt vård och rehabilitering.

 

Remisser skrivs i vanliga fall av läkare och annan vårdpersonal när de anser att de behöver hänvisa en patient till en viss specialist. Du har dock själv möjlighet att skriva en egen vårdbegäran till den vårdgivare du helst vill få hjälp av. Enligt reglerna ska en egenremiss bedömas på samma sätt som remisser skrivna av läkare, sköterskor, psykologer eller annan sjukvårdspersonal. Det är alltid den vårdgivare som tar emot din egenremiss som bedömer om den ska godkännas eller avslås.

 

Vad du behöver tänka på om du skriver en egenremiss vid stress och utmattningssyndrom

En egenremiss har vissa begränsningar. Du kan till exempel inte skriva en remiss till ett annat landsting. En egenremiss gäller heller inte till alla specialistmottagningar, till exempel inte till röntgenundersökningar och laboratorieprover, där en läkare måste skriva remissen. Reglerna kan även skilja sig åt mellan olika landsting. Det kan vara en god idé att kontakta den vårdgivare som du vill till och fråga om de tar emot egenremisser. De kan även ge dig upplysningar om hur du bäst skriver din egenremiss.

 

Så här skriver du din egenremiss

Du kan skriva din egenremiss på olika sätt. Vissa regioner låter dig göra det online och då kan du skriva din egen vårdbegäran i inloggat läge på 1177.se. Du kan även skriva egenremissen på en pappersblankett som du antingen hämtar hos vårdgivaren, ber att få hemskickad eller skriver ut själv.

 

Hos många vårdgivare kan du även skriva din egenremiss via deras hemsida. Skickar du din egenremiss online behöver du ha mobilt BankID. Du kan av säkerhetsskäl inte skicka en remiss med e-post eftersom den innehåller dina patientuppgifter.

 

De saker som du bör ta med när du skriver en egen vårdbegäran är:

 

  • Dina personuppgifter. Namn, adress, personnummer och gärna även mejl och telefonnummer.

 

  • Anledningen till att du söker vård. Det vill säga att du behöver hjälp med stress och utmattningssyndrom.

 

  • En beskrivning av dina besvär, symtom och din sjukdom. Ta gärna med om du har några andra hälsoproblem eller sjukdomar, om du har sökt för dina besvär tidigare, och om du tar några läkemedel.

 

Ju mer noggrann du är när du skriver din egenremiss, desto högre är chansen att den blir godkänd. Just utmattningssyndrom kan ha varierande orsaker och symptom, så var gärna utförlig när du berättar om hur du mår och varför du behöver vård från just den här vårdgivaren. Det underlättar även att du ska få rätt slags stöd.

 

Beroende på vårdgivaren kan du även få andra frågor som du behöver besvara. Just kring utmattningssyndrom är det vanligt att ta upp livssituation, social situation, familj, arbete etc.

 

Så här skriver du din egenremiss till Rehabakademin

Rehabakademin erbjuder samordnad rehabilitering för dig som är över 18 år och har drabbats av utmattningssyndrom. Vi erbjuder samordnad bedömning och rehabilitering där du som patient har behov av insatser av flera yrkeskategorier med ett gemensamt mål. Vårt rehabiliteringsteam består av läkare, psykologer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

 

Om du vill få hjälp av oss kan du antingen be din läkare att skriva en remiss till oss, eller så skriver du en egenremiss.

 

På den här sidan kan du skicka in din egenremiss till oss. Där kan du även läsa mer om hur vi arbetar, hur rehabilitering går till hos oss, vad du behöver tänka på inför ditt första besök hos oss m.m.

 

Eftersom egenremissen skicka digitalt behöver du ha tillgång till mobilt BankID.

 

När du skickar din egenremiss till oss är det viktigt för oss att få veta:

 

  • Din sjukdomshistoria

 

  • Vilka utredningar som har gjorts

 

  • Om några labbprover har tagits det senaste året

 

Beskriv också vad som är ditt mål med att delta i rehabiliteringen. Vad är det som du vill kunna göra som du inte kan i dag. Skriv också gärna om din sociala situation, till exempel om familj, arbete, etc. Ju utförligare du skriver om dina besvär och vårdbehov, desto bättre kan vi hjälpa dig.