Aktuellt
fyll i egenremiss på datorn

Egenremiss – det här gäller och så här skriver du den

Om du vill få vård av en särskild vårdgivare kan du själv skriva en egen vårdbegäran, en så kallad egenremiss. Det kan hjälpa dig att få den vård du verkligen behöver och med kortare väntetid.

 

Om du känner dig osäker på vad en egenremiss är och hur det går till att skriva den ska vi gå igenom hela den processen här. Det är ett enkelt sätt att få rätt vård.

 

Vad är en egenremiss?

Det vanliga i svensk vård är att du går till din vårdcentral när du blir sjuk. Vill du komma till en annan vårdmottagning behöver du en remiss. Ett exempel är om din läkare på vårdcentralen anser att du behöver specialisthjälp. Då skriver din läkare en remiss till den specialisten.

 

Du kan även själv skriva en egen vårdbegäran om du vill träffa en särskild vårdgivare. Det är det som kallas för en egenremiss. Poängen med egenremissen är att du som patient ska få en starkare ställning och själv kunna påverka vilken vård du anser dig behöva. Om du söker dig till en särskild vårdgivare som förstår dina hälsoproblem kan du lättare få rätt vård.

 

En egenremiss ska bedömas på samma sätt som de remisser som är skrivna av läkare, sköterskor, psykologer eller annan sjukvårdspersonal. Det är alltid den vårdgivare som tar emot din egenremiss som bedömer om den ska godkännas eller avslås. Vårdgivaren kan välja att hänvisa dig till vårdcentralen eller till egenvård enligt deras bedömning. Trots att regelverket säger att en egenremiss alltid ska bedömas som en vanlig remiss blir det inte alltid så. Därför kan det vara en god idé att först försöka få en remiss från en vårdgivare innan du skriver din egen.

 

Var gäller egenremissen?

En egenremiss gäller inte till alla specialistmottagningar. Bland de tillfällen du inte kan skriva egenremiss är till exempel för röntgenundersökningar och laboratorieprover. Vid den typen av vård behöver en läkare skriva remissen.

 

I regel kan du inte skriva en remiss till ett annat landsting. Det är dessutom olika regler som gäller vid olika landsting. Vill du veta vad som gäller i just din region kan du alltid kontakta den vårdgivare du vill till och fråga om de tar emot egenremisser.

 

Hur skriver man en egenremiss?

Om du ska skriva en egenremiss så behöver du veta vart den ska skickas och vad som är vårdgivarens kompetens. Naturligtvis behöver du också veta vad du har för slags besvär. Ju mer noggrann och detaljerad du är i din egenremiss, desto högre är chansen att den ska bli godkänd.

 

Du kan skriva din egenremiss på olika sätt. I vissa regioner kan du göra din egen vårdbegäran i inloggat läge på 1177.se. Du kan även skriva egenremissen på en pappersblankett som du antingen hämtar, ber att få hemskickad eller laddar ned och skriver ut själv. Många vårdgivare erbjuder även möjligheten att skriva egenremiss via deras hemsida. Skickar du din egenremiss online behöver ha ett mobilt BankID. Du kan av säkerhetsskäl inte skicka en remiss med e-post eftersom den innehåller dina patientuppgifter.

 

De saker som du bör ta med när du skriver en egen vårdbegäran är:

 

  • Dina personuppgifter. Namn, adress, personnummer och gärna även mejl och telefonnummer.

 

  • Anledningen till att du söker vård.

 

  • En beskrivning av vad du har för besvär, symtom eller sjukdom. Ta gärna med om du har några andra hälsoproblem eller sjukdomar, om du har sökt för dina besvär tidigare och om du tar några läkemedel.

 

Beroende på vilken vårdgivare du skickar egenremissen till kan du även få frågor om andra saker.

 

Så här skickar du din egenremiss till Rehabakademin

Om du vill komma till Rehabakademin kan du antingen be din läkare att skriva en remiss till oss eller att du skickar en egenremiss.

 

På den här sidan kan du skicka in din egenremiss till oss. Där kan du även läsa mer om hur vi arbetar, hur rehabilitering går till hos oss samt saker du behöver tänka på inför ditt första besök hos oss.

 

Eftersom egenremissen skicka digitalt behöver du ha tillgång till mobilt BankID.

 

När du skickar din egenremiss till oss är det viktigt för oss att få veta:

 

  • Din sjukdomshistoria

 

  • Vilka utredningar som har gjorts

 

  • Om några labbprover har tagits det senaste året

 

Beskriv också vad som är ditt mål med att delta i rehabiliteringen. Vad är det som du vill kunna göra som du inte kan i dag. Skriv också gärna om din sociala situation, till exempel om familj och arbete. Ju utförligare du skriver om dina besvär och vårdbehov, desto bättre kan vi hjälpa dig.