Okategoriserade

Categories

Okategoriserade   |   13 March

Hur vi på Rehabakademin och Arbetsmiljöakademin gör med Covid-19 (Corona) och smittrisken

Rehabakademin och Arbetsmiljöakademin fortsätter att hålla öppet och fortsätter erbjuda rehabilitering och arbetsmiljöinsatser så länge vi inte får andra instruktioner från Folkhälsomyndigheten. Vi följer Folkhälsomyndighetens nyhetssida dagligen. Vi tänker att det är viktigt att vården fortsätter fungera och att de patienter och gäster som besöker oss sällan tillhör särskilda riskgrupper, som hög ålder, allvarliga hjärt-…

Okategoriserade   |   21 August

Hållbart ledarskap för en sund arbetsmiljö

Ett bra arbetsmiljöarbete är grunden för att minska olycksfall och sjukdomar på arbetsplatsen.  På en sund arbetsplats är medarbetarna inte bara friska och välmående, de trivs och gillar att gå till jobbet. De arbetsgivare som jobbar aktivt med arbetsmiljön får i regel bättre resultat på kuppen. Det är ett arbete som alla vinner på.  …