Arbetsmiljö

Categories

Arbetsmiljö   |   24 August

Lagarna och föreskrifterna som styr arbetsmiljön

För att kunna skapa en god arbetsmiljö där vi mår bra på jobbet och där olycksfall samt ohälsa förebyggs behövs det lagar och föreskrifter. Den främsta lagen är arbetsmiljölagen. Det är en ramlag som innehåller de grundläggande bestämmelserna, skyldigheterna och de allmänna kraven för en god arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen tar hänsyn till allt det som påverkar…

Arbetsmiljö   |   22 August

Inflytande ger bättre arbetsmiljö

En av de faktorer som påverkar mest hur vi mår på jobbet är hur mycket inflytande vi har i vårt arbete. Flera studier visar att brist på inflytande och kontroll i kombination med höga krav på arbetsplatsen är starkt förknippat med utbrändhet och utmattningssyndrom. Att ha liten påverkansmöjlighet i sitt arbete ökar riskerna för stressrelaterad…