Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete definieras i arbetsmiljölagen som “arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt.

Bedriver ni ett systematiskt arbetsmiljöarbete? Testa dig själv!

TILL TESTET

Arbetsgivaren har ansvar för att regelbundet undersöka arbetsplatsen och bedöma riskerna. Nedan är några ämnen som erbjuds.

  • Organisatoriska- och sociala kartläggningar
  • Allmän skyddsrond
  • Organisatorisk- och social skyddsrond
  • Ergonomisk kartläggning och riskbedömning (kontor, lager, butik och industri)
  • Riskbedömning vid förändringar hos verksamheter
  • Policy, instruktioner, inspektionsmeddelanden och rutiner
  • Stöd vid uppstart av skyddskommitté
  • Revision/nulägesanalys av det systematiska arbetsmiljöarbetet – via intervjuer och dokumentsgranskning bedöms verksamheten i förhållande till lagkrav. Skriftlig återrapportering med bedömning och åtgärdsförslag lämnas

Chef inom kommun (utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete):

Skulle gärna rekommendera den här arbetsmiljöutbildningen till andra företag

Chef på en bank (utbildning i organisatoriskt och systematiskt arbetsmiljöarbete):

Lagom nivå, bra framfört. Pragmatiskt och praktiskt

Vill du veta mer?

KONTAKTA OSS