Grupputveckling & Handledning

Grupputveckling med metoden GDQ

GDQ står för Group Development Questionnaire och är utarbetad av den amerikanska forskaren Susan A Wheelan. Det är en metod med gott vetenskapligt stöd. Arbetet omfattar en enkät som mäter gruppens effektivitet och produktivitet och där det framkommer vilka frågor som guppen behöver arbeta vidare med. Exempel kan vara: mål, roller och samarbeten. Efter 6 – 9 månader görs en ny mätning. Mellan mätning 1 och 2 arbetar gruppen med de frågeställningar som framkommit vid det första mättillfället.

Workshop: Vår gemensamma arbetsmiljö- att förebygga stress i arbetsgrupper

Serie om sex (6) tillfällen i workshopformat för naturliga arbetsgrupper där man arbetar strukturerat med vad som är stressfullt i arbetet och skapar gemensamma strategier. Upplägget kan även anpassas till två (2) heldagar, exempelvis planeringsdagar.

Chefshandledning

Stöd i ledarskapet kring exempelvis, konflikter, rehabiliteringsprocessen, krissituationer, och arbetsmiljöarbetet.

Avlastande samtal för arbetsgrupper

Stötta medarbetare i grupp vid svåra situationer på jobbet. Stöd att ventilera tankar och känslor samt finna strategier för att komma vidare.

GDQ står för Group Development Questionnaire och är utarbetad av den amerikanska forskaren Susan A Wheelan vid Temple University, Philadelphia, USA. Idag är metoden etablerad över hela världen och har i princip ersatt andra modeller. GDQ är världens första vetenskapligt bevisade metod som mäter en grupps effektivitet och det är gruppen själv som berättar. Resultatet ger också svar på vad gruppen behöver för att bli mer effektiv och produktiv. Innehållet anpassas efter syftet och målet med aktiviteten.

Vill du veta mer?

KONTAKTA OSS