Om smärta

Vad är smärta?

Akut smärta är en varningssignal om att det skett en skada eller att det finns ett hot om skada. Smärtförnimmelsen förmedlas av ett system i kroppen som vi behöver för vår överlevnad.  Systemet gör att vi reflexmässigt rycker bort handen från en varm platta och att vi inte belastar den stukade foten fullt ut. Smärtupplevelsen uppstår när signalen om skada når hjärnan. Detta aktiverar en stressreaktion av bland annat ökad puls, snabbare andning, ökat blodtryck och svettning. Vårt medvetande om den skadade kroppsdelen ökar också. Vi kan nu fatta ett snabbt beslut om vad vi ska göra i situationen och kroppen kommer igång med att läka sig själv om det behövs.

International Association for the Study of Pain – IASP – definierar smärta på följande sätt: ”En obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada. Smärta är alltid subjektiv. Varje individ lär sig betydelsen av ordet genom egna erfarenheter av vävnadsskada tidigt i livet.”

För de allra flesta så försvinner smärtan när orsaken inte längre finns kvar, när brännskadan läkt på handen eller när vi kan belasta foten fullt ut. För vissa människor kvarstår smärtan och blir långvarig.

Läs mer