Om oss

Rehabakademin utvecklar och levererar tjänster som skapar hälsa och livskvalitet – för den enskilda människan och i organisationer.

Vi är experter på teambaserad medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering samt förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete.

Rehabakademin startade med det uttalade målet att bedriva specialiserad och teambaserad rehabilitering för patienter med långvarig smärta eller utmattningssyndrom. Grunden för uppstarten var avtal med Stockholms Läns landsting. Verksamheten har byggts upp från grunden av ett erfaret och utvecklingsintresserat gäng, som successivt utökats. Verksamheten baseras förstås på tillgänglig evidens, men vi har också tagit tillvara goda idéer och erfarenheter från mångåriga tjänsteår inom liknande verksamheter.

Många patienter och arbetsgivare uppfattar att återgången till arbete efter rehabilitering och sjukskrivning kan vara svårnavigerad. Vi stöttar gärna vidare även i denna fas. Vi kan på uppdrag av arbetsgivare eller företagshälsovård hålla i sjukskrivningsuppföljning och arbetsanpassningar under en period. Med bra stöd och rätt takt på upptrappning av arbetets utmaningar är vår erfarenhet att arbetsåtergången blir lyckosam och hållbar. Vi bidrar gärna till det!

Vi brinner också för det förebyggande arbetet – att människor inte ska behöva bli sjuka av vardagens och arbetslivets påfrestningar – det är ju det allra bästa. Vi bidrar därför gärna med skräddarsydd utbildning och konsulttjänster till företag inom arbetsmiljö och hälsa.

Vår vision är att öka livskraft hos människor och organisationer.

Medarbetare

Inom Rehabakademin arbetar ett erfaret rehabiliteringsteam, bestående av läkare, psykologer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter, alla har gedigen specialistkompetens. Teamet arbetar med specialiserad rehabilitering på landstingsavtal, men även skräddarsydda insatser på uppdrag av arbetsgivare.

Inom Rehabakademin arbetar även ett erfaret konsultteam som bedriver utbildning och konsulttjänster inom Arbetsmiljö & Hälsa.

I januari 2018 är vi 24 engagerade medarbetare:

  • Sjukgymnast/fysioterapeut, 5 st, varav 4 med specialistkompetens i smärta
  • KBT-Psykologer, 4 st, varav 2 även är leg psykoterapeuter och 1 är klinisk specialist
  • Arbetsterapeut, 4 st
  • Administratör, 3 st
  • Läkare, 4 st, specialister i allmänmedicin, rehabiliteringsmedicin och psykiatri. En läkare har pågående specialistutbildning inom yrkes- och arbetsmiljömedicin.
  • Arbetsmiljökonsulter, 2 st varav den ena även är organisationskonsult/psykolog och den andra är sjukgymnast/ergonom
  • Key Account manager, folkhälsostrateg, 1 st
  • VD, Verksamhetschef, 1 st

Kollektivavtal är tecknat med Almega, Vårdföretagarna.

 

Vill du jobba med oss? Se under lediga jobb

Kvalitet

Vi är måna om att arbeta för att säkerställa kvalitet och förbättra våra metoder löpande. Vi arbetar efter Socialstyrelsens riktlinjer och dokumenterar lokala rutiner allt eftersom vi utvecklar verksamheten. Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001. Vi deltar i Nationella kvalitetsregistret för Smärtrehabilitering (NRS) sen januari 2016. Vi har en uttalad verksamhetspolicy som innefattar Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö. Du kan läsa den här. Verksamhetspolicy

Vi vill bedriva engagerande teamrehabilitering och bidra till att våra patienter mår bättre och får ökad livskvalitet. Vi följer löpande upp resultat med skattningsskalor där patienter får skatta sitt hälsotillstånd, symtom och upplevd livskvalitet. Vid uppföljning av patienter som deltagit i rehabilitering hos oss hittills är vi glada att så många skattar sin livskvalitet som förbättrad redan direkt vid avslut.

Ett personligt och professionellt bemötande är viktigt för oss inom Rehabakademin. Vi följer upp nöjdhet och synpunkter genom nöjdhetsenkäter vid avslut av rehabiliteringen. 99% av patienterna är nöjda/mycket nöjda med bemötandet hos oss och 99% av patienterna vill rekommendera Rehabakademin till andra i liknande situation.

Några värmande citat från patientenkät vid avslut:
”Bemötandet har varit berömvärt”
”Utmärkt holistiskt tänk”  
”Många bra verktyg som jag kommer använda”
”Känt mig sedd och lyssnad på”
”Detta har varit en vändpunkt i mitt liv och en väckarklocka.”

Vi levererar också förebyggande insatser på grupp- och organisationsnivå  till företag och arbetsgivare för att bidra till god arbetsmiljö. Under hösten 2017 deltog 90 chefer, skyddsombud i någon av våra arbetsmiljöutbildningar. Fina omdömen finns i de utvärderingar som gjorts, vilket förstås glädjer oss!

Ett citat från en enkät till kund som deltagit i arbetsmiljöutbildning:

"Bra! Man får en helt ny syn på arbetsmiljö, särskilt rörande stress."

 

Läs mer i våra Verksamhetsberättelser:

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Ägare och styrelse

Rehabakademin drivs i ett privatägt aktiebolag, Medicinskt Center Solna AB (org nr: 559001-1382).
Arbetsmiljöakademin AB (org nr: 559074-3760) är ett dotterbolag.
Vi finns på www.allabolag.se

VD, Verksamhetschef: Helena Wernegren

Medicinskt Ledningsansvarig: Carl Molander

Styrelse: Carl Molander (ordförande), Susanne Alm-Sönnergren, Helena Wernegren, Per-Otto Waern, Jessica Ulvhag, Anders Warenmark (suppleant)

Ägare: Carl Molander, Anders Warenmark, Helena Wernegren, Per-Otto Waern, Susanne Alm-Sönnergren

Personuppgiftshantering

Vi är mån om att respektera din integritet och hanterar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Dataskyddsombud är Helena Wernegren och Karin Molander, vilka nås via telefon 08- 587 146 00. Läs mer om vår hantering av personuppgifter här:

Länk – Hur och varför vi hanterar dina personuppgifter

Länk – Vår Personuppgiftspolicy