Utmattningssyndrom

De vanligaste tecknen på att du är utmattad

Långvarig stress utan möjlighet till återhämtning är en allt vanligare anledning till varför vi blir sjuka. Antalet personer som i dag blir sjukskrivna på grund av utmattningssyndrom har sexdubblats sedan 2010. När någon väl drabbas så behövs det lång tid av sjukskrivning, återhämtning och rehabilitering för att kunna komma tillbaka igen. Det bästa sättet att förebygga utmattningssyndrom är genom att känna igen de tidiga tecknen och reagera på dem så att det går att ändra sin livsstil innan stressen leder till sjukdom.

 

Här är tecknen på att du är utmattad och är på väg att drabbas av utmattningssyndrom. Upptäcker du dem tidigt kan du ändra kurs och undvika att gå in i väggen.

 

Utmattningssyndrom – den långsamma sjukdomen

Det som är så lurigt med att bli utmattad av långvarig stress är att det tar lång tid både att drabbas och att komma tillbaka. Vår kropp klarar av att hantera stress om stressen är kortvarig och det finns utrymme för återhämtning, men om det blir obalans mellan stress och återhämtning under en längre tid, så kommer kroppen att börja skicka signaler om att stressnivån är för hög. Om du upptäcker och reagerar på de här varningssignalerna kan du minska stressen och vända utvecklingen till det bättre. Det är när vi ignorerar de här tecknen, och fortsätter att pressa oss själva, som den långvariga stressen leder till att vi går in i väggen och drabbas av utmattningssyndrom; något som kräver mycket tid och återhämtning för att bli frisk ifrån.

 

De tecken som dyker upp i förstadiet av utmattningssyndrom varierar mellan olika personer men många av dem är återkommande och typiska för just stressrelaterad ohälsa. Det är en sjukdom som visar sig på flera olika sätt och tecknen på utmattning brukar delas in somatiska (kroppsliga), kognitiva och psykiska.

 

Somatiska tecken på utmattning

Om du utsätts för stress kommer din kropp att tillfälligt omprioritera energi och funktioner för att bemöta hot och faror, men om det vi upplever som ett hot istället är någonting långvarigt, till exempel stress på jobbet eller i privatlivet), så blir det en obalans mellan stressreaktion och återhämtning som gör oss sjuka om den pågår för länge.

 

Rent kroppsligt finns det flera tecken på att du är utmattad på grund av långvarig stress. Här är de mest typiska somatiska signalerna.

 

 • Trötthet och utmattning. Du känner dig alltid trött och orkeslös, oavsett hur mycket du sover. Du saknar den energi du brukade ha och efter en dag på jobbet har du ingen ork över för umgänge, hobbies, nöjen m.m.

 

 • Sömnsvårigheter. Även om du är trött hela tiden har du svårt för att sova. Du har problem med att slappna av vid läggdags och vaknar kanske flera gånger under natten.

 

 • Värk och spänningar. En av de omprioriteringar som sker vid stress är att kroppen spänner musklerna för att vara redo att kämpa eller fly. Om det här pågår under en längre tid leder det till muskel- och huvudvärk när dina spända muskler aldrig får slappna av.

 

 • Ytterligare en omprioritering vid stress är att kroppen nedprioriterar matsmältningen. Därför är magont, gaser, uppkördhet, bristande aptit och illamående vanliga tecken på stress och utmattning.

 

 • Ökad infektionskänslighet. Vid stress nedprioriterar kroppen även immunförsvaret. Det gör dig mer infektionskänslig och du kan ofta drabbas av förkylningar och andra lättare infektioner.

 

 • Andra vanliga kroppsliga tecken på stress och utmattning är bland annat hjärtklappning, överkänslighet för ljud och ljus, yrsel, minskad sexlust, klåda, problem med hud och hår.

 

 

Kognitiva tecken på utmattning

Långvarig stress påverkar också hur hjärnan fungerar. Kognitiva förmågor nedprioriteras och istället fokuserar vi enbart på hotet framför oss. Stressen gör oss även mer negativa, rädda och fientliga. Vanliga kognitiva tecken på att du är utmattad är bland annat:

 

 • Minnessvårigheter. Du får problem med att minnas vanliga saker i vardagen, till exempel namn på kollegor och bekanta, inbokade möten, saker du skulle handla eller fixa, lösenord och var nycklarna ligger.

 

 • Koncentrationssvårigheter. Du får svårt för att fokusera och vanliga vardagliga saker som att skriva ett mejl, delta i ett möte eller att läsa en bok eller tidning känns tunga eller rent av omöjliga att klara av. Det blir även svårare att tänka, planera och att lära sig saker.

 

 • Låg stresstålighet. Situationer och uppgifter som du vanligtvis inte brukar ha några problem med känns plötsligt överväldigande och krävande. Du blir uppstressad av vad som borde vara småsaker.

 

 • Sämre humör. Du känner dig mer lättirriterad än vanligt, förlorar snabbt tålamodet och kan hamna i konflikter med kollegor eller närstående.

 

 • Andra typiska kognitiva tecken vid utmattning är till exempel dåligt lokalsinne, tunnelseende där du inte kan fokusera på mer än en sak i taget, att du får svårt för att ta beslut och har svårt för att hänga med i samtal.

 

 

Psykiska tecken på utmattning

Om du utsätts för långvarig stress och blir utmattad är det även sannolikt att det kan påverka hur du mår psykiskt. De som är på väg att gå in i väggen uppvisar ofta några av de här symptomen:

 

 • Känslolabilitet. Du kan helt plötsligt utan någon tydlig anledning känna dig förtvivlad och ledsen och vilja börja gråta.

 

 • Psykisk trötthet. Du orkar inte umgås eller engagera dig i något.

 

 • Ångest. Du känner att det är bråttom med allt och att du alltid måste jaga ifatt allt som du inte hinner med, något som leder till ångestkänslor.

 

 • Nedstämdhet. Tidigare blandades utmattningssyndrom ihop med depression eftersom båda tillstånden uppvisar symptom som nedstämdhet, känsla av skuld och misslyckande, förtvivlan, hopplöshet m.m. Skillnaden är att symptomen vid utmattningssyndrom beror på att hjärnan slutar fungera på grund av långvarig stress.

 

 

Att reagera tidigt bryter den onda cirkeln

Ett annat problem med de här tecknen på stress och utmattning är att de ofta samverkar och förvärrar situationen, till exempel att irritationen och skuldkänslorna leder till att den som drabbats inte ber om hjälp utan kämpar på ensam i det tysta; eller att sömnstörningarna leder till att kroppen och hjärnan inte hinner återhämta eller reparera sig. Det är även vanligt att den som är stressad och utmattad drar ned på det sociala umgänget och nöjen, och därmed inte får den återhämtning de aktiviteterna ger eller får möjligheten till socialt stöd.

 

Det bästa du kan göra för dig själv om du är utmattad är att reagera på de här tecknen och se dem som din kropps varningssignaler på att du behöver ta det lugnt och åtgärda stressen i ditt liv. Det är din kropps sätt att hjälpa dig att ta hand om dig själv.