Arbetsmiljö

Categories

Arbetsmiljö   |   10 December

Fysisk aktivitet mot stress och vid utmattningssyndrom

Stressreaktioner har sedan människans tidiga dagar varit ett effektivt verktyg för att ta itu med tillfälliga hot. När vår hjärna uppfattar en fara säger den åt kroppen att ändra prioriteringar och att mobilisera energi så att vi snabbt kan bekämpa eller fly från det som hotar oss. I dagens samhälle ser det vi uppfattar som […]

Arbetsmiljö   |   27 November

Nyckeltalen som visar vinsterna med en god arbetsmiljö

Att friska och glada medarbetare ger en frisk och glad arbetsplats som producerar goda resultat är en slutsats som många redan har dragit men nu finns det även konkreta forskningsresultat som bekräftar sambandet. Nordiska ministerrådet har tagit fram en forskningsrapport som har undersökt kopplingen mellan arbetsmiljö och produktivitet. Det är det danska analysföretaget DAMVAD som […]

Arbetsmiljö   |   19 November

Arbetsgivare vinner på att ta ansvar för arbetsmiljön och den psykiska hälsan

Det kan vara lätt att tro att sjukskrivningarna bara ökar och ökar, men sanningen är aningen mer komplex än så. Det så kallade sjukpenningtalet, ett mått som anger hur många dagar med sjukpenning eller rehabiliteringsersättning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år, minskar faktiskt. Regeringen har satt som mål att sjukpenningtalet ska […]

Arbetsmiljö   |   13 November

För och nackdelarna med gränslöst arbete

Den tekniska utvecklingen har förändrat mycket i våra liv. Inte minst i arbetslivet. Tack vare digitaliseringen och de mobila möjligheterna går det nu att jobba var och när man vill om man har ett kontorsjobb. De flesta verktyg man behöver för sitt arbete går att ha med sig i datorn och mobilen och så länge […]

Arbetsmiljö   |   22 October

Problemen med öppna kontorslandskap, och hur man löser dem för att skapa en kreativ arbetsmiljö

De senaste tjugo åren har det öppna kontorslandskapet blivit en allt vanligare trend på arbetsplatserna. Tanken är att om man river ned kontorsväggarna och låter alla medarbetare jobba i en aktivitetsbaserad kollektiv miljö, ökar kommunikationen och kreativiteten och man får många synergieffekter. Människor kan hela tiden mötas spontant och utbyta idéer, team från olika avdelningar […]

Arbetsmiljö   |   17 October

# Me too – ett år senare

Det började i USA och spred sig över världen. I Sverige har många grupper vittnat om olika kränkningar här kan nämnas ett axplock av alla de upprop som började: #tystnadtagning – kvinnliga skådespelare, #medvilkenrätt – kvinnor i juristbranschen, #vardeljus – anställda och frivilliga inom Svenska kyrkan, #givaktochbitihop – kvinnor inom svenska försvaret, #nustickerdettill – vårdanställda, […]

Arbetsmiljö   |   15 October

Tid för reflektion ger mer effektivitet och bättre hälsa

Det traditionella synsättet på arbete och effektivitet har länge varit att ju mer man jobbar desto bättre resultat får man. Men allt fler röster pekar på att pauser för reflektion inte bara skapar mer trivsel och bättre hälsa, utan även ger ökad produktivitet. De olika försök som har gjorts med mer utrymme för eftertanke, till […]

Arbetsmiljö   |   5 October

Vinsterna med mångfald på arbetsplatsen

Sverige är i dag ett mångkulturellt samhälle som består av människor med olika bakgrund och egenskaper. Med en bred mångfald följer fler möjligheter, om man tar till vara på dem. Att nyttja alla de förmågor och erfarenheter som finns skapar fördelar och vinster både för samhället och människorna i det men inte minst för de […]

Arbetsmiljö   |   17 September

Skiftarbete och hälsa

De flesta av oss lever ett liv där vi jobbar på dagarna och sover på nätterna men så ser det inte ut för alla. Närmare en fjärdedel av de svenskar som jobbar har någon form av skiftarbete. De vanligaste arbetsplatserna med skiftarbete är inom vården och industrin. Medan det är självklart att sjukhus och andra […]

Arbetsmiljö   |   13 September

De fyra nycklarna till friska företag

Alla organisationer strävar efter att ha friska medarbetare och låg sjukfrånvaro. En verksamhet mår aldrig bättre än de som jobbar inom den. Men friska företag uppstår inte av en slump, det finns alltid en strategi bakom en bra arbetsmiljö och välmående medarbetare. Det svenska forskningsprojektet Hälsa och framtid har undersökt vad som utmärker friska företag. […]