Arbetsmiljö & Hälsa

Vi arbetar proaktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete där vi erbjuder ett nära samarbete med våra kunder med fokus på en hälsosam och effektiv arbetsmiljö. Det är grundläggande för oss att erbjuda skräddarsydda lösningar och att ha ett personligt bemötande. Vi bistår bland annat med utbildning, handledning, dokumentationshantering och grupputvecklingsinsatser. Vi kan även stödja i en rehabiliteringsprocess med arbetsförmågebedömningar och stöttning i återgång i arbete när medarbetare har varit sjukskriven. Vi kan ta uppdrag över hela landet.

 

 

UTBILDNINGAR

Nedan är några ämnen som erbjuds:

 • Grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö för chefer och skyddsombud
 • Hur förebygger vi stressrelaterad ohälsa? Hur stöttar vi medarbetare som ska åter i arbete efter sjukskrivning?
 • Krisgruppsutbildning
 • Belastningsergonomi

Halvdag, Heldag, 1 ½ dag, 2 dagar Deltagare: Max 30 /tillfälle

 

FÖRELÄSNINGAR

Nedan är några ämnen som erbjuds:

 • Datorergonomi
 • Fysisk aktivitet och hälsa med fokus på att förebygga stress
 • Sömn och återhämtning
 • Balans i vardagen

Tid: 1-2 timmar Deltagare: Max 20/tillfälle

 

 

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

Systematiskt arbetsmiljöarbete definieras i arbetsmiljölagen som “arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt.

Arbetsgivaren har ansvar för att regelbundet undersöka arbetsplatsen och bedöma riskerna. Nedan är några ämnen som erbjuds.

 • Organisatoriska- och sociala kartläggningar
 • Allmän skyddsrond
 • Organisatorisk- och social skyddsrond
 • Ergonomisk kartläggning och riskbedömning (kontor, lager, butik och industri)
 • Riskbedömning vid förändringar hos verksamheter
 • Policy, instruktioner, inspektionsmeddelanden och rutiner
 • Stöd vid uppstart av skyddskommitté

 

 

GRUPPUTVECKLING

Grupputveckling med metoden GDQ. GDQ står för Group Development Questionnaire och är utarbetad av den amerikanska forskaren Susan A Wheelan vid Temple University, Philadelphia, USA. Idag är metoden etablerad över hela världen och har i princip ersatt andra modeller. GDQ är världens första vetenskapligt bevisade metod som mäter en grupps effektivitet och det är gruppen själv som berättar. Resultatet ger också svar på vad gruppen behöver för att bli mer effektiv och produktiv.
Innehållet anpassas efter syftet och målet med aktiviteten.

Tillgängliga format: Halvdag, Heldag Deltagare: Max 20 /tillfälle

 

HANDLEDNING

 • Chefshandledning, ärendehandledning och avlastande samtal.
 • Grupp Individuellt

Tid: Individuellt 1,5 h /tillfälle, Grupp 2 h /tillfälle

 

 

ARBETSFÖRMÅGEBEDÖMNING

Uppdraget inleds med ett gemensamt möte med arbetsgivaren och medarbetaren för att tydliggöra frågeställningen. Från Rehabakademin deltar specialistläkare och arbetsterapeut. Bedömningen börjar sedan med ett läkarbesök för medarbetaren (medicinsk undersökning/bedömning). Läkaren föreslår utifrån fynd fortsatt utredning hos en eller flera av övriga specialister på mottagningen. Avstämning med uppdragsgivaren sker och godkänns innan utredningen fortsätter. Bedömningen sammanfattas i ett skriftligt utlåtande som delges arbetsgivaren/uppdragstagaren samt medarbetaren. Ett återkopplingsmöte bokas med arbetsgivare och medarbetare.

 

STÖD OCH ANPASSNING VID ARBETSÅTERGÅNG

För patienter som gått på Rehabakademin via landstingsavtalet kan vi erbjuda uppföljning och en fortsatt rehabiliteringsprocess vid återgång i arbete i de fall det bedöms gynna patienten med en kontinuitet i vårdkontakten. Skräddarsytt innehåll utifrån behov, men innehåller vanligen sjukskrivningsuppföljning, coachande samtal med fokus på vardag och arbete, KBT-stöd.

För personer/patienter som inte gått på Rehabakademin via landstingsavtalet inleds kontakten med en teambedömning på mottagningen inkl besök till läkare, psykolog, fysioterapeut och arbetsterapeut. Teammöte för planering med medarbetare och arbetsgivare. Skräddarsydd insats för att stödja arbetsåtergång, utifrån de behovs som finns.

 

 

KONTAKT

Jessica Ulvhag, Key Account Manager och folkhälsostrateg

Arbetat bland annat inom företagshälsovård och kommunal verksamhet som regional key account manager och folkhälsostrateg. Mångårig erfarenhet av kunder inom privat och offentlig sektor.

 • Arbetar på strategisk nivå med våra kunder inom arbetsmiljö och hälsofrämjande utvecklingsfrågor genom systematisk planering och uppföljning av olika insatser.

Kontaktuppgifter Jessica.ulvhag@rehabakademin.se telefonnummer 070-810 48 17

Karin Molander, senior arbetsmiljökonsult, organisationskonsult och ergonom

Arbetat som chef, projektledare och arbetsmiljökonsult och internrevisor. Mångårig erfarenhet av kunder inom privat och offentlig sektor. Utbildad internrevisor inom ISO 9001

 • Erfaren utbildare inom arbetsmiljöområdet för chefer, skyddsombud och medarbetargrupper
 • Projektledare av större arbetsmiljöprojekt inom systematiskt arbetsmiljöområde.
 • Stöttning till företag vid kontakter med myndigheter, exempelvis inspektionsmeddelanden från arbetsmiljöverket.
 • Genomför kartläggningar, revisioner och riskbedömningar inom arbetsmiljöområdet
 • Genomför allmänna skyddsronder
 • Genomför kartläggningar och riskbedömningar inom ergonomiområdet.

Kontaktuppgifter karin.molander@rehabakademin.se telefonnummer 070-810 48 15

Marita Tirén, senior arbetsmiljökonsult, organisationskonsult och leg. psykolog

Arbetat som projektledare, arbetsmiljökonsult, psykolog och organisationskonsult. Mångårig erfarenhet av kunder inom privat och offentlig sektor. Är utbildad i psykodrama, MI, Act, GDQ

 • Erfaren utbildare inom arbetsmiljöområdet för chefer, skyddsombud och medarbetargrupper
 • Arbetar med konflikthantering, chefsstöd, krisstöd och grupputveckling med GDQ
 • Utför handledningsuppdrag
 • Stöttning till företag vid kontakter med myndigheter, exempelvis inspektionsmeddelanden från arbetsmiljöverket.
 • Genomför kartläggningar, revisioner och riskbedömningar inom arbetsmiljöområdet
 • Genomför organisatoriska och sociala skyddsronder

Kontaktuppgifter marita.tiren@rehabakademin.se telefonnummer 070-810 48 16